Перспективи освіти для сталого розвитку (ОСР)

1.         Валенда, Ю. Г.  Інтеграція принципів сталого розвитку у викладанні шкільного курсу фізики [Текст] / Ю. Г. Валенда // Фізика в школах України. – 2013. – № 7. – С. 2–5.

2.         Висоцька, О. Є.  Формування єдиного інформаційно-освітнього простору як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку [Текст] : комп’ютерні технології навчання / О. Є. Висоцька, М. Г. Ватковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 48–50.

3.         Водяницька, І.  Випереджальна освіта школи сталого розвитку [Текст] / І. Водяницька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 1. – С. 22–28.

4.         Горпенко, Г. В.  Проблема біоетичної освіти в умовах сталого розвитку суспільства [Текст] / Г. В. Горпенко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 78–79.

5.         Даниленко, Л.  Освіта сталого розвитку [Текст] : інтегрований курс : [про екологічну освіту] / Л. Даниленко // Біологія. – 2009. – № 16, червень. – С. 23–28.

6.         Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку [Текст] : презентація освітньої програми в НАПН України / підготувала І. Стеценко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 10. – С. 23.

7.         Ісаєнко, В.  Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення [Текст] / В. Ісаєнко // Освіта України. – 2015. – № 43, 26 жовтня. – С. 11.

8.         Новицька, Л. В.  Освіта для сталого розвитку [Текст] / Л. В. Новицька, Т. В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 1/2. – С. 2–4.

9.         Ончева, Т. В.  Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку [Текст] / Т. В. Ончева // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 5–12.

10.      Пивоварова, Л. М.  Спецкурс “Основи стратегії сталого розвитку в Україні” [Текст] : 10–11 класи : [проблема побутових відходів, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, виховання екологічної культури] / Л. М. Пивоварова, О. М. Приймак // Біологія. – 2018. – № 30. – С. 10–13.

11.      Солоха, Л. П.  Сталий розвиток у шкільному курсі хімії [Текст] / Л. П. Солоха // Хімія. – 2018. – № 15/16. – С. 5–14.

12.      Туниця, Ю.  Економічний дискурс освіти для сталого розвитку [Текст] : [соціо-еколого-економічний контекст турбулентного ХХІ ст.; підготовка компетентного фахівця зі сталого розвитку; саміти ООН та світовий досвід освіти для сталого розвитку (ОСР); міждисциплінарність та екологічна освіта; екологічна економіка] / Ю. Туниця, Л. Загвойська, О. Адамовський // Вища школа. – 2016. – № 11/12. – С. 7–27.

13.      Швець, М. О.  Інтеграція принципів сталого розвитку на уроках географії у 8 класі [Текст] / М. О. Швець // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 17–29.