Перша допомога

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства / за ред. В. С. Тарасюка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2019. – 503 с.

Халмурадов, Б. Д.  Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Б. Д. Халмурадов. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 134 с. : іл.

Цимбал, Н. М.  Практикум з валеології. Основи долікарської допомоги [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вузів / Н. М. Цимбал, О. Д. Берегова. – Тернопіль : Богдан, 1999. – 112 с.

Чуприна, О. В.  Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка [Текст] : навчальний посібник / О. В. Чуприна, Т. В. Гищак, О. В. Долинна. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2006. – 215 с. : іл. – (Б-чка студ.).

***

Бойченко, Ю.  Профілактика травматизму на уроках фізичної культури і перша долікарська допомога [Текст] / Ю. Бойченко, К. Білоус // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 4. – С. 21–25.

Васильченко, С. Б.  Метод. супровід закладів освіти з проведення практичних занять, семінарів-тренінгів, майстер-класів з навчання та удосконалення знань пед. працівників, учнів та підлітків щодо правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, надання долікарської допомоги [Текст] / С. Б. Васильченко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 10. – С. 24–25.

Вегера, І. П.  Турнір з основ здоров’я “Перша допомога в разі різних видів травм” [Текст] : 8–9 класи / І. П. Вегера // Основи здоров’я. – 2019. – № 1. – С. 27–31.

Кобренюк, Т. М.  Перша допомога при отруєннях і укусах [Текст] : методична розробка уроку Захист Вітчизни / Т. М. Кобренюк // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 5. – С. 18–20.

Мельник, А.  Алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги у разі надзвичайних ситуацій [Текст] / А. Мельник // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 9. – С. 34.

Смирнова, О. Ю.  Знай! Вмій! Пам’ятай! Надання першої долікарської допомоги при травмах [Текст] : інтегрована виховна година / О. Ю. Смирнова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – № 3. – С. 18–26.

Треніна, А. С.  Перша допомога при утопленні [Текст] / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 8. – С. 28.

Треніна, А. С.  Сонячна алергія (фотодерматоз): причини, симптоми, перша допомога [Текст] : основи здоров’я / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – С. 7.

Якименко, Л. В.  Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне харчування. Перша допомога в разі отруєння [Текст] : урок у 8 класі / Л. В. Якименко // Основи здоров’я. – 2013. – № 11. – С. 2–5.