Передвища (довузівська) підготовка молоді

Базиль, Л.  Наукова платформа модернізації професійної і фахової передвищої освіти [Текст] / Л. Базиль // Педагогічна газета. – 2021. – № 2,березень-квітень. – С. 5.

Богуш, Н. М.  Авторська програма факультативу з німецької мови “Довузівська підготовка” [Текст] : (для учнів 10–11-х класів) / Н. М. Богуш // Німецька мова в школі. – 2018. – № 1. – С. 4–7.

Гапонюк, П. Н.  Довузовская подготовка как компонент непрерывного образования [Текст] / П. Н. Гапонюк // Педагогика. – 2011. – № 9. – С. 122–124.

Коляда, Н.  Використання змішаного навчання при довузівській підготовці молоді [Текст] / Н. Коляда // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : «ТОВ “Вид-во НТМТ”», 2017. – № 5 (85). – С. 198–208.

Маруфенко, О. В.  Особливості довузівського етапу вокальної підготовки в системі неперервної освіти України [Текст] / О. В. Маруфенко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 112–113.

Никитин, М.  Финансовый менеджмент автономных учреждений довузовского профессионального образования [Текст] / М. Никитин // Народное образование. – 2009. – № 10. – С. 131–134.

Плиско, О. В.  Довузівська підготовка в Німеччині [Текст] / О. В. Плиско // Математика в школах України. – 2018. – № 9. – С. 28–34.

Покас, Б.  Теоретичне обґрунтування системи оцінювання рівня фізичної підготовленості студентської молоді закладів фахової передвищої освіти [Текст] / Б. Покас, В. Семененко, В. С. Єфанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 1. – С. 87–92.

Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту [Текст] : постанова від 19.05.21 р., № 497 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 98, 25 травня. – С. 119.

Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між міськими бюджетами [Текст] : постанова від 17.03.21 р., № 209 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 52, 18 березня. – С. 8–9.

Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 765 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 14.

Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти [Текст] : постанова від 19.08.20 р., № 736 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 164, 27 серпня. – С. 10.

Про фахову передвищу освіту [Текст] : закон від 06.06.19 р., № 2745-VIII / Україна // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 144, 31 липня. – Вкладка.

Профорієнтаційна, рекламно-інформаційна робота та доуніверситетська підготовка [Текст]. Розділ 4 // Звіт ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Лянного Юрія Олеговича / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Л. В. Пшеничної]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 56–67.

Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій [Текст] : [передвища та вища освіта] : затверджено листом від 14.05.20 р., № 1/9-249 / Україна. МОН // Вища школа. – 2020. – № 5. – С. 119–126.

Ричкова, Л.  Організація довузівської підготовки у профільних класах [Текст] : (соціально-орієнтовані технології) / Л. Ричкова // Директор школи. – 2008. – № 15, квітень. – С. 3–11. ; № 16, квітень. – С. 13–21.

Ричкова, Л.  Організація довузівської підготовки у профільних класах (соціально орієнтовані технології) [Текст] / Л. Ричкова // Директор школи. – 2008. –

Роз’яснення МОН [Текст] : фахова передвища освіта // Освіта України. – 2019. – № 34, 26 серпня. – С. 7.

Удовицька, Т.  Довузівська підготовка: традиції і новації в умовах трансформації системи вищої освіти [Текст] / Т. Удовицька // Новий колегіум. – 2021. – № 2. – С. 61–66.

Фатєєва, Е.  Ефективність навчального процесу в центрі довузівської підготовки та його результативність [Текст] / Е. Фатєєва // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. – С. 48–54.

Шулікін, Д.  Пілотні проекти [Текст] : [в українських закладах фахової передвищої та вищої освіти стартували пілотні проекти з упровадження дуальної форми здобуття освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – № 47, 2 грудня. – С. 12.

Шулікін, Д.  Про управління, фінансування і майбутній закон [Текст] : [про фінансування передвищої середньої професійної освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – № 20, 21 травня. – С. 5.