Педагогічна етика

  • Васильєва, М. П.  Основи педагогічної деонтології [Текст] : навчальний посібник / М. П. Васильєва ; МОН України, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Нове слово, 2003. – 199 с.
  • Васянович, Г. П.  Педагогічна етика [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів і студентів вищих навчальних закладів / Г. П. Васянович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр, Львівська державна фінансова академія. – Львів : Норма, 2005. – 343 с.
  • Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 2 / Національна АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, ПНПУ ім. В. Г. Короленка ; [головний редактор І. А. Зязюн]. – Київ ; Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2011. – 202 с.
  • Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 9 / Національна АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, ПНПУ ім. В. Г. Короленка ; [головний редактор М. І. Степаненко]. – Київ ; Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2015. – 210 с.  (Абонемент №1, ЧЗ № 1)
  • Харламова, І.  Діловий етикет для школи [Текст] / І. Харламова ; [редрада: Л. Галіцина, О. Коба, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 127 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
  • Хоружа, Л. Л.  Етичний розвиток педагога [Текст] : навчальний посібник / Л. Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 205 с.
  • Чернокозов, И. И.  Профессиональная этика учителя [Текст] : книга для учителя / И. И. Чернокозов. – 2-е издание, дополненное. – Київ : Радянська школа, 1988. – 221 с.  (ЧЗ № 1, Абонемент № 1)
  • Чернокозова, В. Н.  Этика учителя [Текст] : педагогическая этика / В. Н. Чернокозова. – Київ : Радянська школа, 1973. – 174 с. – (Педагогическая библиотека).