Педагогічна ергономіка

  • Эргономика [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ленинградский государственный университет ; под ред.: А. А. Крылова. Г. В. Суходольского. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 184 с.

***

  • Борисова, Т.  Оцінювання навчальних досягнень студентів з основ ергономіки у кредитно-модульній системі навчання [Текст] / Т. Борисова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Техсервіс], 2008. – Вип. 4 (62). – С. 90–99. – (Серія “Педагогічні науки”).
  • Борисова, Т.  Пріоритетні напрямки ергономічного аналізу об’єктів праці учнів [Текст] / Т. Борисова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. колегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 4 (51). – С. 185–191. – (Серія “Педагогічні науки”).
  • Зімниця, Є.  Ергономічний підхід у початковій школі [Текст] / Є. Зімниця // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 1/2. – С. 37–39.
  • Карапузова, Н. Д.  Ергономічний аспект у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 203–212.
  • Карапузова, Н. Д.  Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі [Текст] / Н. Д. Карапузова, Є. А. Починок, В. М. Помогайбо // Постметодика. – 2012. – № 5. – С. 8–12.
  • Починок, Є. А.  Ергономічний підхід у вдосконаленні професійної підготовки студентів педагогічних університетів [Текст] / Є. А. Починок // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 3–5.