Паломництво та релігійний туризм як поклоніння святим

Любіцева, О. О.  Паломництво та релігійний туризм [Текст] : навчальний посібник / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 415 с. : іл.

***

Готун, І. А.  Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки [Текст] : [вшанування давньоруськими паломниками православних святинь Палестини] / І. А. Готун, О. М. Казимир, М. О. Сухонос, А. М. Гунь // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 68–90.

Гужва, О. П.  Традиція паломництва як феномен культури [Текст] / О. П. Гужва, К. С. Слабко, О. О. Любіцева // Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць : (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції від 21–23 грудня 2010 року) / МОН України, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Філософський факультет ; Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля ; за заг. ред. М. А. Журби. – Луганськ ; Рубіжне : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2010. – Ч. 1. – С. 308–312.

Задорожнюк, Э. Г.  Государство и церковь: феномен паломничества в Словакии [Текст] / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2013. – № 5. – С. 3–19.

Крючков, О.  Місто трьох релігій [Текст] : [паломництво і Єрусалим] / О. Крючков // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 82, 27 квітня. – С. 7.

Пересадько, В. А.  Картографування для потреб релігійного туризму [Текст] : (на прикладі міста Харкова) : [представлено фрагменти і легенди карт релігійного туризму, обгрунтовано напрями використання карт, розроблених для єпархальних управлінь, туристів, паломників, учнів і студентів] / В. А. Пересадько, О. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 99–104.

Свір, В. В.  Особливості розвитку релігійно-паломницького туризму в Україні [Текст] / В. В. Свір, Н. В. Добровольська // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 196–199.

Федотова, О. В.  Перспективні напрямки організації релігійного туризму в Україні [Текст] / О. В. Федотова // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 85–88.