Оцінювання навчальних досягнень учнів середньої школи

 • Вересоцька, Н. І.  Методика тестового оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з креслення [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання креслення” / Н. І. Вересоцька ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 20 с.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Текст]. – К. : Ірпінь, 2004. – 176 с.
 • Панчук, О. П.  Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Панчук ; Ін-т проф. -тех. освіти АПН України. – К., 2007. – 20 с.
 • Петренко, Л. М.  Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів [Текст] / Л. М. Петренко ; гол. ред. В. В. Григораш. – Х. : Вид. група”Основа”, 2007. – 176 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; Вип. 5 (53)).
 • Самокиш, І. І.  Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика (фізична культура, основи здоров’я)” / І. І. Самокиш ; Нац. пед. університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 20 с.
 • Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів [Текст] / упоряд. Ж. Сташко. – К. : Вид. дім “Шкільний світ”, 2006. – 127 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

***

 • Анісімова, Т.  Оцінювання проектної діяльності учнів [Текст] / Т. Анісімова // Директор школи. – 2008. – № 45, грудень. – С. 37-39.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 6. – С. 19-43.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Текст] // Іноземні мови. – 2008. – № 3. – С. 57-60.
 • Оцінка й оцінювання: історія та теорія [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 4. – С. 16-17.
 • Полєнок, Т.  Оцінювати об’єктивно [Текст] : моделювання і програмування стратегії організації та управління виховним процесом / Т. Полєнок, С. Петрова // Управління освітою. – 2009. – № 7, квітень. – С. 9-16.
 • Середа, Л.  Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестування [Текст] / Л. Середа // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 1. – С. 111-119.