Оцінка природного потенціалу Сумської області

 • Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Сумщины [Текст] : материалы научно-практического семинара, 27 февраля – 2 марта 2001 г. / Н. Д. Винниченко. – Сумы : Козацкий вал, 2001. – 106 с.
 • Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2008 році [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державне  управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – Суми : [ПКП “Еллада S”], 2009. – 83 с.
 • Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області у 2009 році [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державне  управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – Суми : [ПКП “Еллада S”], 2010. – 87 с.
 • Заповідна справа на Сумщині [Текст] : тези доповідей наукової конференції / Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка ; Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по Сумській області ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, Г. П. Крейденков, В. О. Тюленєва та ін.]. – Суми : СДПІ ім. А. С. Макаренка, 1994. – 96 с.
 • Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2006 році (доповідь) [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища України у Сумській області ; [верстка та дизайн С. І. Булат]. – Суми : [Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області], 2007. – 60 с. : іл.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщинi [Текст]. Кн. 1 / [редкол.: К. К. Карпенко (гол. ред.), Б. М. Польський, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна]. – Суми : Видавничій центр ДІМ, 1996. – 107 с.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщинi [Текст]. Кн. 2 / [редкол.: К. К. Карпенко (гол. ред.), Б. М. Польський, А. П. Вакал, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна]. – Суми : Джерело, 1997. – 124 с.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщинi [Текст]. Кн. 3 : Природно-заповiдний фонд областi / [редкол.: К. К. Карпенко (гол. ред.), М. П. Книш, Ю. А. Злобін та iн.]. – Суми : Джерело, 1999. – 118 с.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщинi [Текст]. Кн. 4 : Економiка i охорона природи-ресурсо-енергозбереження / [редкол.: О. Ф. Балацький (гол. ред.), В. О. Лук’янихін, О. О. Тітаренко, К. К. Карпенко]. – Суми : Джерело, 2000. – 128 с.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині [Текст]. Кн. 5 : Рослини, тварини та гриби Сумської областi, занесенi до Червоної книги України / [редкол.: К. К. Карпенко (гол. ред.), А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна]. – Суми : Джерело, 2001. – 104 с. : iл.

***

 • Данильченко, О. С.  Гідрологічні характеристики стоку малих річок Сумського Придніпров’я [Текст] / О. С. Данильченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 106–107.
 • Данильченко, О. С.  Особливості водного режиму річок Сумської області [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 44–50.
 • Данильченко, О. С.  Характеристика водних ресурсів Сумської області [Текст] : кількісний аспект / О. С. Данильченко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 70–76.
 • Зайцев, Д. К.  Економіка природокористування і природно-заповідний фонд Сумської області заповідної справи в Україні [Текст] / Д. К. Зайцев // Заповідна справа на Сумщині : тези доповідей наукової конференції / Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка ; Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по Сумській області ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, Г. П. Крейденков, В. О. Тюленєва та ін.]. – Суми : СумДПІ ім. А. С. Макаренка, 1994. – С. 5–8.
 • Заповідна мережа Сумщини [Текст] // Заповідні скарби Сумщини. – Суми : Джерело, 2001. – С. 119–175.
 • Злобін, Ю. А.  Стан природного середовища області [Текст] / Ю. А. Злобін // Заповідні скарби Сумщини. – Суми : Джерело, 2001. – С. 13–17.
 • Крейденков, Г. П.  Геологічна будова і корисні копалини Сумської області [Текст] / Г. П. Крейденков // Педагогічні Сумщина. – 1999. – № 2. – С. 12–17.
 • Леонтьєва, Г.  Здобутки, потенціал, перспективи [Текст] : [Сумщина] / Г. Леонтьєва, С. Сюткін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 36–48. – Тематичний випуск.
 • Сюткін, С. І.  Територіальна структура природокористування Сумської області [Текст] / С. І. Сюткін, В. Б. Опеньок // Заповідна справа на Сумщині : тези доповідей наукової конференції / Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка ; Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по Сумській області ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, Г. П. Крейденков, В. О. Тюленєва та ін.]. – Суми : СумДПІ ім. А. С. Макаренка, 1994. – С. 30–33.
 • Ткаченко, Я. М.  Раціональне використання й охорона водних ресурсів Сумської області [Текст] / Я. М. Ткаченко, О. В. Бова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІІ регіональної студентської наукової конференції, (10–11 жовтня 2007 р.) / [редкол.:
 • М. М. Більченко, А. П. Вакал, А. С. Корнус та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 69–73.
 • Шульга, В. П.  Ландшафтне різноманіття як основна складова природно-культурного середовища Сумської області [Текст] / В. П. Шульга // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 78–81.