Освітнє середовище: організаційні та здоров’язбережувальні підходи

Абаев, А. М.  Здоровьезберегающий подход к изучению и формированию образовательной среды [Текст] / А. М. Абаев // Педагогика. – 2012. – № 3. – С. 37–40.

Види середовищ в освіті [Текст] // Постметодика. – 2012. – № 4. – С. 59–61.

Водолазська, Т. В.  Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища [Текст] / Т. В. Водолазська // Постметодика. – 2012. – № 5. – С. 13–17.

Волобуєва, Т.  Середовище, що творить здоров’я [Текст] / Т. Волобуєва // Управління освітою. – 2012. – № 20, жовтень. – С. 4–7.

Гонтаровська, Н.  Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості [Текст] / Н. Гонтаровська // Рідна школа. – 2013. – № 10. – С. 29–33.

Грабовський, П. П.  Організація відкритого комп’ютерно орієнтованого навчального середовища за допомогою хмарного сервісу GOOGLE CLASSROOM [Текст] / П. П. Грабовський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 6. – С. 11–14.

Карапузова, Н. Д.  Естетизація освітнього середовища дошкільного навчального закладу в умовах педагогічної підтримки дітей [Текст] / Н. Д. Карапузова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 1. – С. 65–68.

Карнаух, О. В.  Створення інформаційно-освітнього середовища в системі освіти. Проблеми та перспективи [Текст] / О. В. Карнаух // Інформатика в школі. – 2017. – № 4. – С. 6–11.

Карташова, Л. А.  Створення персонального навчального середовища: застосування відкритого й загальнодоступного WEB-інструментарію [Текст] / Л. А. Карташова, О. М. Чхало // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 4. – С. 19–24.

Клокар, Н.  Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону [Текст] / Н. Клокар // Рідна школа. – 2011. – № 1/2. – С. 23–28.

Мельник, Н. А.  Нові форми впровадження та поширення педагогічного досвіду створення інноваційного освітнього середовища [Текст] / Н. А. Мельник // Управління школою. – 2013. – № 34/36. – С. 88–93.

Подошвєлєв, Ю. Г.  Педагогічні аспекти інтеграції навчальних середовищ із 3D віртуальним світом [Текст] / Ю. Г. Подошвєлєв // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 29–33.

Прибиловська, Н. В.  Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Н. В. Прибиловська // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 3. – С. 19–26.

Пристинський, В. М.  Соціально-педагогічні умови моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища вищого навчального закладу [Текст] / В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 1. – С. 3–7.

Прінь, Л. С.  Створення здоров’язберігального освітнього середовища – основне завдання сучасного навчального закладу щодо збереження життя та здоров’я дітей [Текст] / Л. С. Прінь // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 9. – С. 9–10.

Шостя, С. П.  Формування інформаційно-освітнього середовища ЗНЗ як фактор ефективного управляння [Текст] / С. П. Шостя // Постметодика. – 2012. – № 4. – С. 28–31.