Освіта та виховання в домашніх умовах

  • Зверева, О. Л.  Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] : учебное пособие / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. – Москва : Академия, 1999. – 160 с.
  • Куликова, Т. А.  Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Т. А. Куликова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2000. – 232 с.

***

  • Денисенко, М. В.  Вимоги до організації діяльності гувернерів в Україні у першій половині ХІХ століття [Текст] / М. В. Денисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 23–29.
  • Звєрєв, А.  Освіта з доставкою до дому [Текст] / А. Звєрєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 66–68.
  • Лещенко, А. А.  Домашня освіта в Америці [Текст] / А. А. Лещенко // Обдарована дитина. – 2005. – № 4. – С. 38–44.
  • Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади [Текст] : інструктивно-методичний лист від 04.10.07 р., № 1/9-583 / Україна. МОН // Дошкільне виховання. – 2007. – № 11. – С. 3–8.
  • Рубан, Л. М.  Сучасні тенденції поширення ідей про домашню освіту [Текст] : [роль Асоціації Джона Холта в поширенні ідей домашньої освіти в США] / Л. М. Рубан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 118–125.
  • Рубан, Л. М.  Сучасні тенденції поширення ідей про домашню освіту [Текст] : [роль Асоціації Джона Холта в поширенні ідей домашньої освіти в США] / Л. М. Рубан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 118–125.
  • Сідорова, Л. В.  Хоумскулінг: красиве слівце чи реальна альтернатива [Текст] : [домашнє виховання] / Л. В. Сідорова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 28–30.
  • Староверова, Т. И.  Домашнее образование в России [Текст] : [история и современность] / Т. И. Староверова // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 84–91.