Освіта осіб з особливими потребами.

 • Ільченко, А. М.  Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / А. М. Ільченко ; Ін-т спец. підгот. АПН України. – К., 2007. – 20 с.
 • Колупаєва, А. А.  Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання [Текст] : науково-методичний посібник / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук ; МОН України, Нац. АПН, Ін-т спец. педагогіки. – К. : Науковий світ, 2010. – 195 с. – (Інклюзивна освіта).
 • Колупаєва, А. А.  Інклюзивна освіта : реалії та перспективи [Текст] : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 269 с.
 • Колупаєва, А. А.  Навчальний курс “Вступ до інклюзивної освіти” [Текст] / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова ; МОН України, Нац. АПН, Ін-т спец. педагогіки. – [К.] : [Нац. академія пед. наук], [2010]. – 17 с.

***

 • Артюшенко, Н. П.  Организация процесса включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении [Текст] / Н. П. Артюшенко // Школьный логопед. – 2011. – № 1. – С. 5-23.
 • Буторина, О. Г.  Об опыте воспитания и обучения детей с ограничеными возможностями здоровья [Текст] / О. Г. Буторина // Воспитание школьников. – 2010. – № 7. – С. 40-24.
 • Гігієнічна оцінка організації освіти дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями [Текст] / І. П. Козярін [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 3. – С. 50-54.
 • Громадяни з обмеженими можливостями мають пільги при вступі до навчальних закладів [Текст] : [коментар] // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 130, 18 липня. – С. 7.
 • Ілляшенко, Т.  Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі [Текст] / Т. Ілляшенко // Соціальний педагог. – 2009. – № 5, травень. – С. 26-35.
 • Ілляшенко, Т.  Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі [Текст] / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2011. – № 5. – С. 47-50.
 • Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами [Текст] // Директор школи. – 2009. – № 34, вересень. – С. 20-24.
 • Кулагина, Е. В.  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] : [опыт коррекционных и интеграционных школ] / Е. В. Кулагина // СОЦИС. – 2009. – № 2. – С. 107-116.
 • Ливанова, Е. В.  Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в массовую общеобразовательную школу [Текст] / Е. В. Ливанова // Дефектология. – 2010. – № 5. – С. 83-85.
 • Моисеенко, Е.  Социально-психологическое сопровождение инклюзивного образования [Текст] / Е. Моисеенко // Директор школи. Україна. – 2009. – № 11. – С. 34-38.
 • Назарова, Н.  Интегрированое (инклюзивное) образование : генезис и проблемы внедрения [Текст] / Н. Назарова // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 77-86.
 • Симоненко, Т.  Права дітей з особливими освітніми потребами на навчання у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах [Текст] / Т. Симоненко // Практика управління закладом освіти. – 2011. – № 10. – С. 33-35.
 • Тесленко, В.  Педагогічна підтримка ліцеїстів з обмеженими можливостями [Текст] / В. Тесленко // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 46-45.
 • Тесленко, В.  Соціально-педагогічне проектування як засіб управління регіональною системою соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями [Текст] / В. Тесленко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 35 – 40.
 • Токарь, И. Е.  Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития [Текст] / И. Е. Токарь // Социальная педагогика. – 2011. – № 5. – С. 93-105.