Особливості розвитку розумових операцій у дітей молодшого шкільного віку із мовленнєвими порушеннями (мовленнєві порушення первинного генезу)

Кабельнікова, Н. В. Первинне недорозвинення мовлення у дітей (клінічний, психолінгвістичний та психолого-педагогічний аспекти) [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. В. Кабельнікова. – Херсон : Борисфен-про, 2017. – 222 с. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10504

Рібцун, Ю. В. Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики та активізації пізнавального розвитку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Міністерство освіти і науки України ; Ю. Рибцун. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки та психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН, 2021. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725924/1/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D1%86%D1%83%D0%BD.pdf

Рибцун, Ю. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Ю. Рибцун. – Львів : Світ, 2020. – 264 с. – Режим доступу: http://sirc.xn—-7sbf6bgsdfd9q.xn--j1amh/wp-content/uploads/2022/07/Ribtsun-Uchni-poch-kl-iz-tyazh-porush-movl-navch-ta-rozv-1.pdf

Шеремет, М. К.  Неврологічні основи логопедії [Текст] : навчальний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 251 с.

***

Горбунова, Т. І.  Робота практичного психолога з корекції словесно-логічного мислення молодших школярів [Текст] : за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2007 р. / Т. І. Горбунова // Збірник наукових праць : у 3-х частинах. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 1 : Педагогіка та методика навчання та виховання. – С. 21–24.

Гуменна, Н. В.  Розвиток фонематичного сприйняття та уваги [Текст] : дисграфія в учнів початкових класів / Н. В. Гуменна // Логопед. – 2015. – № 5. – С. 2–7.

Гурин, Т. М.  Роль процесу формування навичок лічби у розвитку пам’яті в учнів з порушенням мовлення [Текст] / Т. М. Гурин // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 241–246.

Зварич, Б. І.  Особливості розвитку уваги у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Текст] / Б. І. Зварич // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 294–297.

Зубкова, Я. Ю.  Особенности развития памяти у детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Я. Ю. Зубкова, М. В. Садовски // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Інститут спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 419–422.

Коваленко, Л. О.  Особливості уваги в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Л. О. Коваленко, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 112–115.

Ласточкіна, О. В.  Дослідження рівнів сформованості окремих характеристик творчого мислення старших дошкільників із ЗНМ [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. О. Дяденко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 92–96.

Ласточкіна, О. В.  Ефективність методики розвитку творчого мислення старших дошкільників із ЗНМ засобами розвиткового навчання [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. О. Дяденко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 217–218.

Люта, А. О.  Особливості слухомовленнєвої пам’яті у дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ [Текст] / А. О. Люта, Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 135–138.

Мислива, І. В.  Розвиток зорово-просторових уявлень в учнів з порушенням письма [Текст] / І. В. Мислива // Логопед. – 2016. – № 4. – С. 18–20 ; № 11. – С. 27–29.

Приходько, С. В.  Особливості уваги старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / С. В. Приходько, К. О. Зелінська-Любченко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 113–115.

Серебрякова, Н. В.  Проблеми розвитку слухової пам’яті у дітей з загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / Н. В. Серебрякова, Л. Л. Стахова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 118–119.

Соловйова, А. А.  Діагностика мисленнєвих операцій старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / А. А. Соловйова, О. В. Ласточкіна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 124–127.

Тимофєєва, М. С.  Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку [Текст] / М. С. Тимофєєва // Логопед. – 2019. – № 10. – С. 19–24.