Особливості виховання дітей із розлучених сімей

 • Воспитание детей в неполной семье [Текст] : пер. с чешского / общ. ред. и послесловие Н. М. Ершовой. – Москва : Прогресс, 1980. – 204 с.
 • Повалій, Л. В.  Виховання дітей у сім’ях різного типу [Текст] : методичні рекомендації : [у 2-х ч.]. Ч. 1 : Виховання дітей у неповних сім’ях / Л. В. Повалій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : [Науковий світ], 2009. – 47 с.
 • Повалій, Л. В.  Зміст, форми і методи виховання дітей у сім’ях різного типу [Текст] : методичні рекомендації / Л. В. Повалій, О. Л. Хромова ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Науковий світ, 2010. – 39 с.
 • Хромова, О. Л.  Виховання дітей у сім’ях різного типу [Текст] : методичні рекомендації : [у 2-х ч.]. Ч. 2 : Виховання дітей у неблагополучних сім’ях / О. Л. Хромова ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : [Науковий світ], 2009. – 47 с.

***

 • Агейко, О. В.  Особенности переживания детьми ситуации развода [Текст] / О. В. Агейко // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 89-98.
 • Дитина в умовах розлучення [Текст] : [подальші обов’язки батьків] // Завуч. – 2008. – № 28, жовтень. – С. 32-33.
 • Докторович, М.  Неповна сім’я – модель сучасної сім’ї [Текст] / М. Докторович // Соціальний педагог. – 2009. – № 9, вересень. – С. 33-45.
 • Иванова, Н. П.  Неполная семья: особенности социализации детей [Текст] / Н. П. Иванова // Социальная педагогика. – 2011. – № 6. – С. 115-124.
 • Иванченко, В. А.  Развитие коммуникативных навыков школьников из неполных семей и воспитанников детского дома через совместный досуг [Текст] / В. А. Иванченко // Воспитание школьников. – 2011. – № 8. – С. 49-51.
 • Моісеєнко, К.  Діти і розлучення батьків [Текст] : психологічний супровід / К. Моісеєнко // Соціальний педагог. – 2011. – № 10, жовтень. – С. 7-9.
 • Нусхаева, Б.  Особенности социализации детей в неполной семье [Текст] / Б. Нусхаева // Социальная педагогика. – 2005. – № 2. – С. 63-66.
 • Повалій, Л. В.  Педагогічні умови виховання дітей в різних типах неповної сім’ї [Текст] / Л. В. Повалій // Світ виховання. – 2006. – № 6. – С. 13-15.
 • Рисіна, М. Ю.  Виховання дітей із неповних сімей в педагогічній спадщині А. С. Макаренка [Текст] / М. Ю. Рисіна // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми, 2003. – С. 57-59.
 • Старцева, С.  Особливості дітей у розлучених сім’ях [Текст] : проблема й аспекти вивчення / С. Старцева // Соціальний педагог. – 2013. – № 5. – С. 31-32.