Особливості формування ціннісно-мотиваційних орієнтирів особистості. Внутрішня мотивація

1.         Алексєєнко, Т. Ф.  Мотивація й цінності групування школярів у малі групи [Текст] / Т. Ф. Алексєєнко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 24–30.

2.         Бакка, Т.  Подолання негативних проявів стереотипного мислення та формування толерантності як основи співжиття в полікультурному суспільстві [Текст] : шкільне суспільствознавство / Т. Бакка // Історія в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 41–44.

3.         Белошистая, А. В.  Организация ручного труда как способ развития мотивации ребенка [Текст] / А. В. Белошистая, О. Г. Жукова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 154–159.

4.         Зотова, І.  Структура мотивації і ціннісні орієнтації ліцеїстів [Текст] / І. Зотова // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 18–20.

5.         Капацина, А. О.  Структури соціально-психологічних установок мотиваційно-необхідної сфери особистості керівника-початківця з різними рівнями адаптованості [Текст] / А. О. Капацина // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 72–80.

6.         Кільдій, Т.  Творча робота вчителя як засіб розвитку мотивації до пізнання навколишнього світу у молодших школярів [Текст] : [жива природа] / Т. Кільдій // Початкова школа. – 2018. – № 1. – С. 44–46.

7.         Климчук, В.  Феномени розвитку внутрішньої мотивації [Текст] / В. Климчук // Соціальна психологія. – 2008. – № 6 (32). – С. 70–77.

8.         Климчук, В. О.  Тренінг внутрішньої мотивації [Текст] : результати апробації та структура / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 52–59.

9.         Кожухарь, Г. С.  Модель усиленной мотивации: взаимодействие базовых механизмов межличностной толерантности [Текст] / Г. С. Кожухарь // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 15–29.

10.      Моісеєнко, К.  Рівень мотивації як важливий аспект формування усвідомлюваної установки [Текст] / К. Моісеєнко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 12, грудень. – С. 2–3.

11.      Низовских, Н. А.  Психосемантическое исследование ценностно-мотивационных ориентаций личности [Текст] / Н. А. Низовских // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 3. – С. 25–37.

12.      Одолінський, В. Г.  Життєві перспективи старшокласників: мотивація та чіткість уявлення [Текст] / В. Г. Одолінський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 9. – С. 70–72.

13.      Подтикан, І. В.  Особливості формування мотиваційної сфери особистості [Текст] / І. В. Подтикан // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 41–44.

14.      Розанова, В.  Мотивація на працю [Текст] / В. Розанова // Підручник для директора. – 2010. – № 12. – С. 16–39.

15.      Штепа, О. С.  Мотиваційне здоров’я особистості [Текст] / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 1–3.