Особливості документальної прози

  •  Половецький, П.  Геєнна огненна та інші документальні праці до «Книги буття» українського народу [Текст] : праці / П. Половецький. – Нью-Йорк : «Наша батьківщина», 1976. – 254 с.

***

  • Галич, О.  «Записки українського самашедшего» Ліни Костенко як імітація документального твору [Текст] / О. Галич // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 105–110.
  • Голуб, Т.  Розповідь про справжніх людей [Текст] : письменник Євген Положій презентував у Сумах художньо-документальну прозу про нинішні трагічні воєнні події на Сході України / Т. Голуб // Панорама. – 2015. – № 42. – С. В 12.
  • Зимомря, О.  Роль документального начала у прозі Дюлі Ійеша [Текст] / О. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 159–160.
  • Кочетов, А.  Дневник в кругу художественно-документальной прозы. К вопросу жанровой идентификации [Текст] : [дневник, литературная автобиография, исповедь, эпистолярий, мемуаристика, записные книжки…] / А. Кочетов // Зарубіжна література. – 2012. – № 7/8, квітень. – С. 63–66.
  • Местергази, Е. Г.  Специфика художественной образности в «документальной литературе» [Текст] / Е. Г. Местергази // Филологические науки. – 2007. – № 1. – С. 3–12.
  • Олефір, Д.  «Синопсис» української історії Петра Кралюка [Текст] / Д. Олефір // Літературна Україна. – 2015. – № 18–19, 30 квітня – 7 травня. – С. 3.
  •  Шот, М.  Письменник Василь Шкляр: «Кожен мій твір побудований на міцній документальній основі» [Текст] : [інтерв’ю з В. Шкляром] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 173, 16 вересня. – С. 6.