Організація навчально-виховної роботи сільської школи

 • Формування самоосвітньої компетентності учнів 7–8 класів сільських шкіл у процесі виконання навчальних проектів із природничих дисциплін [Текст] : методичні рекомендації для вчителя природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, студентів педагогічних університетів / [укладач Н. В. Коваленко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – 58 с.
 • Ястребова, В. Я.  Освітня програма сільської школи [Текст] / В. Я. Ястребова. – Харків : Основа, 2004. – 111 с.

***

 • Живодьор, В.  Консультативна форма навчання як один із шляхів збереження сільських шкіл [Текст] / В. Живодьор, Г. Леонтьєва // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 7–10.
 • Карпенко, О. В.  Особливості організації занять фізичною культурою в сільських малокомплектних школах [Текст] / О. В. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 229–230.
 • Киричок, В.  Дистанційно керована самоосвіта як засіб розв’язання проблем профілізації сільської школи [Текст] / В. Киричок // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 39–45.
 • Кривонос, О. Б.  Евристичне навчання як важлива умова розвитку обдарованості учнів сільської школи [Текст] / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 253–261.
 • Майборода, Н. О.  Роль мистецьких компетентностей у формуванні патріотичних цінностей вихованців сільських навчально-виховних комплексів [Текст] / Н. О. Майборода // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 365–372.
 • Мелешко, В. В.  Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості [Текст] / В. В. Мелешко // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 11–17.
 • Мельник, Ю.  Основи організації індивідуального профільного навчання в умовах сільської школи [Текст] / Ю. Мельник // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 26–29.
 • Мовчан, В. В.  Сучасний стан викладання географії в сільській школі: реалії і перспективи [Текст] / В. В. Мовчан // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 17–18.
 • Онишків, З.  Організація виховної роботи в сільській початковій школі [Текст] / З. Онишків // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 58–60.
 • Пангелова, Н.  Фактори, які впливають на організацію фізичного виховання молодших школярів у міській та сільській місцевості [Текст] / Н. Пангелова, В. Рубан // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [головний редактор В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 207–210.
 • Пахальчук, Н. О.  Організація фізичного виховання молодших школярів у сільській школі [Текст] / Н. О. Пахальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 303–310.
 • Сахно, О. Г.  Інтерактивні технології в умовах сільської малокомплектної школи [Текст] / О. Г. Сахно // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 9. – С. 6–12.
 •  Сергієнко, Н.  Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи [Текст] / Н. Сергієнко // Фізика в школах України. – 2009. – № 9/10. – С. 4–7.
 • Янголь, М.  Метод проектів як основний вид пізнавальної діяльності учнів на заняттях природничого циклу в сільській малокомплектній школі [Текст] / М. Янголь // Біологія. – 2010. – № 8. – С. 2–4.