Організація змішаного навчання в закладах вищої освіти на сучасному етапі

Беседін, Б.  Навчальні технології ХХІ століття: «змішане навчання» [Текст] / Б. Беседін, Г. Вагнер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний ун-т» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ «Вид-во НТМТ», 2017. – № 5 (85). – С. 208–215.

Бойчук, Ю.  Технології та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Бойчук, Я. Опанасенко // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 71–76.

Гагіна, Н.  Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі [Текст] : [електронне навчання] / Н. Гагіна, В. Борисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (75). – С. 174–184.

Гейко, Ю. В.  Використання педагогічної платформи DOCEBO в аудиторних, дистанційних і змішаних курсах [Текст] / Ю. В. Гейко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 2. – С. 20–24.

Димань, Т.  Актуальні проблеми змішаного навчання у системі вищої освіти [Текст] / Т. Димань // Вища школа. – 2022. – № 1/2. – С. 7–18.

Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 223, 18 жовтня. – С. 7–8.

Калашнікова, С.  Професійна підготовка керівників навчальних закладів за технологією змішаного навчання [Текст] : з досвіду Київського університету імені Бориса Грінченка / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 105–108.

Коляда, Н.  Використання змішаного навчання при довузівській підготовці молоді [Текст] / Н. Коляда // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний ун-т» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ «Вид-во НТМТ», 2017. – № 5 (85). – С. 198–208.

Кухаренко, В. М.  Пілотний дистанційний курс «Змішане навчання» [Текст] : [для вчителів та викладачів] / В. М. Кухаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 6. – С. 3–5.

Максименко, Т.  Змішане навчання у процесі магістерської підготовки майбутнього менеджера освіти [Текст] / Т. Максименко, Ю. Штика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 224–233.

Максименко, Т.  Змішане навчання як інноваційна технологія підготовки фахівця [Текст] / Т. Максименко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2019 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 178–180.

Михайленко, І.  Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 97–108.

Михайленко, І.  Оптимізація процесу навчання вищої математики засобами змішаного навчання [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 61–64.

Навчання: очне, дистанційне, змішане [Текст] : [навчальний рік 2022–2023 в умовах війни] / підготував М. Короденко // Освіта України. – 2022. – № 28/29, 25 липня. – С. 8–10.

Ручинська, Н. С.  Педагогічні підходи до використання змішаного навчання у вищій школі [Текст] / Н. С. Ручинська, І. В. Семененко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 

Чикалова, М.  Pros & Cons змішаної форми навчання іншомовної комунікації в умовах тривалої пандемії [Текст] / М. Чикалова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 77–80.