Організація фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльності у дитячих таборах відпочинку

Литнянчина, Л. В.  Фізреабілітаційна та оздоровча робота з дітьми при порушеннях зору в умовах пришкільного табору [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. В. Литнянчина ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – 119 с.

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільному таборі [Текст]. Вип. 5 / [упоряд.: М. С. Хорощак, Г. С. Самолюк]. – Тернопіль ; Харків : Ранок, [2012]. – 191 с. – (Серія «На допомогу вихователям і вожатим»).

Міщенко, О. В.  Організація та проведення оздоровчих заходів у літніх таборах відпочинку [Текст] : навчально-методичний посібник до вивчення курсу фізичного виховання різних груп населення / О. В. Міщенко та ін. – Суми : СумДПУ, 2003. – 58 с.

Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі [Текст] / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту ; Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ; [уклад. В. Я. Ванджура]. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 120 с.

Спортивні свята в оздоровчих таборах відпочинку школярів [Текст] : методичні рекомендації для інструкторів фізичного виховання та вихователів літніх оздоровчих таборів. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000. – 41 с.

Тихенко, Л. В.  І знову літо! Організація літніх оздоровчих таборів та навчання дітей-лідерів [Текст] : методичний посібник / Л. В. Тихенко, В. Г. Бабич, Т. М. Доценко ; Інститут проблем виховання АПН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. – Біла Церква : [ТОВ «Київська книжково-журнальна фабрика»], 2009. – 260 с.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у дитячих таборах відпочинку [Текст] : методичні рекомендації / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [уклад. А. І. Шматкова]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 135 с.

***

Жуков, В. Л.  Фізичне виховання й оздоровча робота з дітьми 11–15 років у літньому наметовому оздоровчому таборі скаутських організацій [Текст] / В. Л. Жуков, П. Ф. Рибалко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 214–220.

Клімакова, С. М.  Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до навчання плаванню дітей в літніх оздоровчих таборах [Текст] / С. М. Клімакова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 19–31.

Клімакова, С. М.  Стан професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з навчання плаванню в дитячих оздоровчих таборах [Текст] / С. М. Клімакова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 1. – С. 40–48.

Колесник, Р. І.  Фізичне виховання школярів у системі літніх оздоровчих таборів [Текст] / Р. І. Колесник, О. В. Бріжатий // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 50–55.

Красовська, О. Г.  Технологія організації оздоровчих занять фізичними вправами з підлітками в умовах літнього наметового оздоровчого табору [Текст] / О. Г. Красовська, П. Ф. Рибалко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 66–70.

Литнянчина, Л. В.  Фізреабілітаційна та оздоровча робота з дітьми молодшого шкільного віку, які мають порушення зору в умовах пришкільного табору відпочинку «Зірочка» [Текст] / Л. В. Литнянчина // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 167–169.

Рибалко, П. Ф.  Зміст фізкультурно-оздоровчої роботи у наметовому таборі скаутських організацій «Європа вектор» [Текст] / П. Ф. Рибалко, Є. В. Анохін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 177–181.

Рибалко, П. Ф.  Організаційно-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі [Текст] / П. Ф. Рибалко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, (19–20 квітня 2007 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 154–161.

Рибалко, П. Ф.  Фізичний розвиток підлітків в умовах літнього наметового оздоровчого табору скаутських організацій [Текст] / П. Ф. Рибалко, О. О. Ігошев // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 221–227.

Шматкова, А. І.  Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у таборах відпочинку дітей і школярів [Текст] / А. І. Шматкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 267–268.