Образ “дороги” в літературних творах та культурі

  • Борисюк, І.  Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича [Текст] / І. Борисюк // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 47–51.
  • Влащенко, В. И.  «Дорога совести» в произведениях Валентина Распутина и Анны Неркаги [Текст] / В. И. Влащенко // Литература в школе. – 2005. – № 9. – С. 9–14.
  • Волкова, Е. В.  «Дом» и «дорога» как реалии и как символы в работах Ю. М. Лотмана [Текст] / Е. В. Волкова // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 169–174.
  • Даниленко, В.  Доля, дім і дорога у творчості Анатолія Шевчука [Текст] / В. Даниленко // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 51–56.
  • Красиков, М.  Дорога в традиційній культурі українців [Текст] / М. Красиков // Берегиня. – 2009. – № 2. – С. 34–42.
  • Медведєва, О.  Філософська основа хронотопу дороги в новелі Валерія Шевчука «Дорога» [Текст] / О. Медведєва // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 2. – С. 7–9.
  • Монахова, Т.  Концепт «дім» і «дорога» у творах Валерія Шевчука [Текст] : коментар письменника / Т. Монахова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 1. – С. 90–93.
  • Переломова, О. С.  «Синя дорога» у мовній картині світу Валерія Шевчука [Текст] / О. С. Переломова // Філологічні науки : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Поставний, П. І. Білоусенко, С. О. Швачко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – С. 72–79.
  • Пірошенко, С.  Соціально-конкретні й міфологічні домінанти хронотопу дороги в поезії Інокентія Анненського [Текст] / С. Пірошенко // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 73–76.