Обдарована дитина

 • Бельская, Н. А.  Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности [Текст] : пособие / Н. А. Бельская ; НАПН Украины, Ин-т одаренного ребенка. – К. : [Ин-т одаренного ребенка], 2014. – 93 с.
 • Вінник, Н. Д.  Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників [Текст] : методичні рекомендації / Н. Д. Вінник ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 25 с.
 • Кунгурцева, Л. В.  Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату [Текст] : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 241 с.
 • Лучинкіна, А. І.  Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі [Текст] : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 250 с.
 • Мітлощ, А. В.  Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги [Текст] : монографія / А. В. Мітлощ, В. О. Маляко, В. С. Бажанюк ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 289 с.
 • Німак, О. М.  Організація роботи з обдарованими дітьми в ЗНЗ [Текст] / О. М. Німак. – Х. : Вид. група “Основа”, 2010. – 143 с.
 • Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; за ред. Р. О. Семенової. – К.; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – 227 с.
 • Постова, К. Г.  Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів [Текст] : монографія / К. Г. Постова ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 95 с.
 • Психологічна діагностика обдарованості [Текст] : монографія / Національна академія пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Р. О. Семенової. – К. : [Імекс-ЛТД], 2012. – 171 с.
 • Рибалка, В. В.  Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого [Текст] : посібник / В. В. Рибалка ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 218 с.
 • Робота з обдарованими дітьми [Текст] / М. О. Володарська [та ін.]. – Х. : Вид. група “Основа”, 2010. – 190 с.
 • Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи [Текст] : посібник / НАПН України, Ін-т обдарованої дитини ; [за заг. ред.: Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климової ; авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климова та ін.]. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 131 с.
 • Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу [Текст] : посібник / НАПН України, Ін-т обдарованої дитини ; [за заг. ред. В. О. Киричука ; авт. кол.: В. О. Киричук, Н. Б. Гонтаровська, О. В. Прашко та ін.]. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 190 с.
 • Тарадайник, В. М.  Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини [Текст] : посібник / В. М. Тарадайник ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 67 с.
 • Шаповалов, Б. Б.  Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми [Текст] : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : [Ін-т обдарованої дитини], 2014. – 229 с.