Нова українська школа та її розбудова

  • Гавриш, І.  Розбудовуючи нову українську школу: теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково-педагогічному проекті “Інтелект України” [Текст] : нова українська школа / І. Гавриш, А. Ткачов // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 2–5.
  • Данильченко, А.  Якісна освіта в умовах розбудови Нової української школи [Текст] : здобутки освітньої галузі міста Суми в 2016-2017 навчальному році : [дошкільна, загальна, інклюзивна та позашкільна освіта] / А. Данильченко // Ваш шанс. – 2017. – № 34, 23 августа – 30 августа. – С. 12 А–13 А.
  • Короденко, М.  Урок нової школи [Текст] : [“Нова українська школа 2017-2018 н. р.”] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 33, 28 серпня. – С. 8–9.
  • Кремень, В.  Дорога до нової школи [Текст] : [виступи президента НАПН України Василя Кременя і віце-президента, директора Інституту педагогіки НАПН Олега Топузова] / В. Кремень, О. Топузов // Освіта України. – 2017. – № 35, 11 вересня. – С. 10.
  • Назаренко, Г.  Демократичні засади становлення Нової української школи [Текст] / Г. Назаренко // Рідна школа. – 2017. – № 7/8. – С. 11–16.
  • Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня [Текст] : наказ від 13.07.17 р., № 1021 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 7 ; Управління освітою. – 2017. – № 8, серпень. – С. 8–11.
  • Сікорський, П.  Як швидко і якісно зреалізувати ідеї концепції “Нова українська школа”? [Текст] / П. Сікорський // Освіта. – 2017. – № 21/22, 24 травня-1 червня. – С. 5.
  • Ткаченко, Л.  Нова українська школа: розуміємо, вміємо, запроваджуємо [Текст] / Л. Ткаченко // Освіта України. – 2017. – № 28, 24 липня. – С. 13.
  • Шулікін, Д.  На шляху до нової школи [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 33, 28 серпня. – С. 4–5.
  • Щаслива дитина, здатна до самореалізації, – мета Нової української школи [Текст] // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 6. – С. 8–10.