Нормативні засади громадянського виховання дітей

 • Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 124 с.
 • Конвенція про права дитини (набула чинності для України з 27.09.1991 р). [Текст]. – Київ : Столиця, 1997. – 30 с.
 • Права дитини в Україні та їх реалізація [Текст] : (юридичний довідник школяра). – Київ : ТОВ «Парус», 2004. – 96 с.
 • Права дитини: від витоків до сьогодення [Текст] : збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів. – Київ : Либідь, 2002. – 278 с.

***

 • Гуслев, В. А.  Программа «Воспитай гражданина» [Текст] / В. А. Гуслев // Классный руководитель. – 2010. – № 8. – С. 10–15.
 • Концептуальні засади виховання громадянина [Текст] : витяг // Позакласний час. – 2009. – № 1/2. – С. 12–15.
 • Осадчий, І.  Концепція громадянського виховання учнів у системі загальної середньої освіти України [Текст] : авторський проект / І. Осадчий // Управління освітою. – 2015. – № 7, квітень. – Вкладка.
 • Петрочко, Ж. В.  Конвенція ООН про права дитини як стратегія й тактика дій в інтересах дітей [Текст] / Ж. В. Петрочко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 4–11.
 • Програма курсу «Вчимося бути громадянами» 7–8 класи [Текст] : рекомендовано МОН України : лист від 26.12.05 р., № 1/11-7680 // Система громадянського виховання в школі / упорядник: Ж. Сташко. – Київ : Видавничій дім «Шкільний світ» ; Видавець Л. Галіцина, 2006. – С. 55-56.
 • Україна. Кабінет Міністрів.  Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік [Текст] : розпорядження від 30.11.16 р., № 898-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 232, 9 грудня. – С. 12.
 • Україна. Кабінет Міністрів.  Про затвердження Плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві [Текст] : розпорядження від 07.12.16 р., № 954-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 247, 29 грудня. – С. 12.
 • Україна. МОНМС.  Методичні рекомендації щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах [Текст] : лист від 09.08.12 р., № 1/9-557 / Україна. МОНМС // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 9. – С. 7.
 • Україна. МОНМС.  Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи [Текст] : лист від 27.07.12 р., № 1/9-530 / Україна. МОНМС // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 9. – С. 6.
 • Україна. Президент (2014 – ; П. Порошенко).  Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Текст] : указ від 13.10.15 р., № 580/2015 / Україна. Президент (2014 – ; П. Порошенко) // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 193, 17 жовтня. – С. 10.