Навчання письму на уроках французької мови

  • Дугин, С. П.  Читать, писать, говорить по-французски [Текст] / С. П. Дугин. – Сумы ; Ростов н/Д. : Университетская книга; Феникс, 2007. – 137 с.
  • Капю, Ж.-П.  Справочник по письму [Текст] / Ж.-П. Капю. – Париж : [Б. и.], 1991. – 255 с. + На фран. яз.
  • Харитоненко, З.  Тести з французької [Текст] : письмо / З. Харитоненко. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 127 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

***

  • Щербак, О. А.  Лінгвопсихологічні особливості та засоби навчання французького писемного мовлення за інтенсивною методикою [Текст] / О. А. Щербак  // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 8–11.
  • Щербак, О. А.  Підготовчі вправи для навчання старшокласників французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики [Текст] / О. А. Щербак // Іноземні мови. – 2005. – № 2. – С. 17–20.