Навчально-виховні технології у практиці початкової школи

  • Блажко, К. А.  Практика виховання у початковій школі [Текст] : сценарії : розробки уроків : дидактичний матеріал / К. А. Блажко. – Харків : Основа, 2004. – 110 с.
  • Коваль, Л. В.  Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика [Текст] : [підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів ] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – Одеса : [Автограф], 2008. – 282 с.
  • Пономаренко, Л. В.  Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи [Текст] / Л. В. Пономаренко. – Харків : Видавнича група «Основа», 2010. – 156 с.
  • Стребна, О. В.  Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи [Текст] : навчальне видання / О. В. Стребна, А. О. Соценко. – Харків : Основа, 2005. – 174 с.
  • Уколова, Н. О.  Практика виховання у початковій школі [Текст] : сценарії : розробки уроків : дидактичний матеріал / Н. О. Уколова. – Харків : Основа, 2004. – 107 с.

***

  • Жигайло, О.  Варіативність використання вправ практичного характеру на уроках математики у початковій школі [Текст] / О. Жигайло, Х. Слободяник // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26-27 березня 2015 року, м. Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 202.
  • Колишкіна, А. П.  Практика формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів [Текст] / А. П. Колишкіна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет ; [редкол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко та ін.]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2017. – № 1 (55). – С. 77–82.
  • Коновець, С.  Впровадження креативних освітніх технологій у практику початкової школи [Текст] / С. Коновець // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 44–47..
  • Олексюк, В. В.  Практичне застосування стратегій критичного мислення як засіб формування компетентностей молодших школярів [Текст] / В. В. Олексюк // Німецька мова в школі. – 2018. – № 4. – С. 10–12.
  • Сівовол, Т.  Формування екологічної культури учнів початкових класів у шкільній практиці [Текст] / Т. Сівовол // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 27-28 квітня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 167–170.