Наукова спадщина вчених Сумщини

 • Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] : [збірник наукових праць]. Вип. 2 : Географічні науки : випуск присвячується 125-річчю з дня народження уродженця Сумщини, професора М. І. Дмитрієва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка; Українське географічне відділення, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д .], 2011. – 151 с.

***

 • Закорко, Н. Г.  Ганна Савівна Ластович – видатний вчений-селекціонер [Текст] : [Г. С. Ластович працювала в Іванівській дослідницькій селекційній станції, яка була заснована сумським меценатом П. І. Харитоненком] / Н. Г. Закорко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 103–106.
 • Закорко, Н. Г.  Михайло Іванович Стеблянко – педагог учений [Текст] : [він був “обличчям” кафедри ботаніки СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Н. Г. Закорко // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во “Спадщина” ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 223–226.
 • Соханю Павлу Степановичу – 80 років! [Текст] : [академік, науковець, археолог, уродженець Сумщини] // Сумська старовина. – 2007. – ХХІІІ. – С. 153.
 • Гурець, М.  До наукової спадщини Миколи Гришка [Текст] : [академік, ботанік, громадський діяч, уродженець Сумщини] / М. Гурець // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 4. – С. 66–67.
 • Кленова, О.  Николай Макаренко – хранитель рун [Текст] : детективно-мистическая история жизни нашего земляка – археолога, искусствоведа и общественного деятеля / О. Кленова // Панорама. – 2011. – № 20, 11–18 мая. – С. D 4.
 • Кундієв, Ю. І.  Основоположник сучасної електрофізіології [Текст] : [до 140-річчя з дня народження академіка Василя Юрійовича Чаговця, уродженця Сумської області] / Ю. І. Кундієв // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 67–75.
 • Панченко, А.  Гений экономики [Текст] : сумской ученый Олег Балацкий буквально ворвался в экономическую науку и стал основателем одного из ее направлений / А. Панченко // Панорама. – 2017. – № 3, 11–18 января. – С. А 11.
 • Санич, Г.  Дослідник цивілізацій [Текст] : [до 100-річчя від дня народження видатного астрофізика Йосипа Шкловського, уродженця Сумщини] / Г. Санич // Панорама. – 2016. – № 18, 27 апреля – 4 мая. – С. А 14.
 • Саныч, Г.  Хребет Шренка [Текст] : [український вчений-зоолог, геолог, етнолог, мандрівник, уродженець Сумщини] / Г. Саныч // Панорама. – 2016. – № 13, 23-30 марта. – С. А 13.
 • Сергеев, В.  Влюбленные в Космос [Текст] : наш земляк Юрий Гулак совершил открытие в астрономии / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2013. – № 16, 17–24 апреля. – С. 31 А.
 • Сергеев, В.  Океан труда великой эпохи [Текст] : к 80-летию ученого, инженера Валерия Федоровича Шкурдоды / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2013. – № 30, 24–31 июля. – С. 21 А.
 • Черонбров, И.  Ученые – уродженцы Сумщины И. Г. Савченко и С. В. Коршун: жизнь в борьбе с инфекциями [Текст] / И. Черонбров // Сумська старовина. – 2008. – XXIV. – С. 129–136.
 • Щербань, П. М.  Видатний науковець М. М. Гришко на Сумщинi [Текст] : [про видатного українського вченого-селекціонера, генетика, академіка Миколу Миколайовича Гришка (1901–1964), ім’я якого пов’язане з історією Сумщини] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція, (7–8 грудня 1999 р.) : збірник статей / [редкол.: П. М. Щербань, Б. Л. Корогод, В. В. Турков та ін.]. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 1999. – С. 161–163.