Великобританія: шкільна освіта зарубіжжя

 1. Чистякова, І. А.  Організаційно–педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] : монографія / І. А. Чистякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП “Мрія” ТОВ, 2013. – 181 с.

***

 1. Boichenko, M.  The terminological toolkit of comparative pedagogical research of gifted students’ education in the United States, Canada and the UK [Текст] = Поняттєво–термінологічний інструментарій порівняльно–педагогічного дослідження освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / M. Boichenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 221–230.
 2. Абдрахімова, І. Ф.  Розвиток творчого потенціалу директора школи в Англії [Текст] / І. Ф. Абдрахімова // Магістр : матеріали науково–практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін–т педагогіки і психології, Кафеда педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 352–356.
 3. Балацька, Н.  Спрямування національної політики Великої Британії в галузі середньої та вищої школи [Текст] / Н. Балацька, О. Письменна // Рідна школа. – 2009. – № 8/9. – С. 74–77.
 4. Вознюк, В. В.  Досвід надання здоров’язберігальних послуг у розширених школах Великобританії [Текст] / В. В. Вознюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6–7 (16–17). – С. 81–89.
 5. Вознюк, В. В.  Типи лідерства у розширених школах Великої Британії [Текст] / В. В. Вознюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 23–29.
 6. Гаращук, К. В.  Розширені школи як інноваційний структурний компонент системи середньої освіти Великої Британії [Текст] / К. В. Гаращук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 27–33.
 7. Гаращук, К. В.  Школи–маяки як інноваційний структурний компонент системи британської середньої освіти кінця XX – початку XXI століття [Текст] / К. В. Гаращук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 110–120.
 8. Зубченко, О.  Класифікація сучасних педагогічних інформаційно–комунікативних технологій Великобританії [Текст] / О. Зубченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 3. – С. 26–36.
 9. Кулинич, К. С.  Особливості виховання і освіти молоді у Великобританії [Текст] / К. С. Кулинич // Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, (27–28 квітня 2017 р., м. Суми) / МОН України, Ін-т проблем виховання НАПН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: І. Д. Бех, О. Г. Козлова, З. М. Діхтяренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 40–42.
 10. Міленіна, М.  Країна винаходів та винахідників [Текст] : [британський досвід забезпечення роботи з обдарованими дітьми] / М. Міленіна // Управління освітою. – 2009. – № 6, березень. – С. 22–29.
 11. Нища, О. В.  Реалізація освітніх прав дітей з особливими потребами: досвід Великої Британії [Текст] / О. В. Нища // Магістр : матеріали науково–практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 134–138.
 12. Ніколаєва, М. В.  Особливості сімейного виховання у Великій Британії [Текст] / М. В. Ніколаєва // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид–во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 47–50.
 13. Нікольська, Н. В.  Двомовність у суспільному житті та освіті школярів Уельсу [Текст] / Н. В. Нікольська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 84–94.
 14. Огієнко, О. І.  Шкільна освіта Великої Британії: історія і сучасність [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 185–194.
 15. Постоленко, І.  Планування і цілеспрямування педагогічного процесу у школах Великої Британії [Текст] / І. Постоленко // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 68–71.
 16. Ремезовська, Н.  Національний навчальний план як чинник стандартизації шкільної освіти в Англії та Уельсі [Текст] / Н. Ремезовська // Рідна школа. – 2008. – № 1/2. – С. 76–78.
 17. Ремезовська, Н. М.  Європейський вимір стандартизації шкільної освітньої галузі “Сучасні іноземні мови” в Англії [Текст] / Н. М. Ремезовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 90–100.
 18. Ржешевская, М.  Гражданское воспитание в школах Великобритании [Текст] / М. Ржешевская // Воспитание школьников. – 2008. – № 7. – С. 13–16.
 19. Сбруєва, А. А.  Концептуальні засади персоналізації навчання в контексті британських освітніх реформ початку XX ст. [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид–во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 3]. – С. 58–67.
 20. Шаповалова, О.  Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти [Текст] / О. Шаповалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 9 (63). – С. 13–23.