Прийоми та методи ейдетики на мовних та літературних уроках

  1. Антошко, І.  Ейдетика на уроках англійської [Текст] / І. Антошко, Н. Дерябіна // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 97–99.
  2. Безрукова, С.  Використання елементів ейдетики під час вивчення теорії літератури [Текст] / С. Безрукова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 24–25.
  3. Верещак, Л. Б.  Розвиваємо мовлення дітей дошкільного віку засобами ейдетики [Текст] / Л. Б. Верещак // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 30–32.
  4. Гук-Сатайкіна, Н.  Використання методу ейдетики на уроках української мови [Текст] : українська мова : 6 клас / Н. Гук-Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 21–23.
  5. Денега, З. Д.  Використання ейдетичних символів під час формування фонематичної компетентності дошкільників із ФФНМ [Текст] / З. Д. Денега, О. Гац, Н. Попова // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 5–8.
  6. Задворнова, О. М.  Подорож їжачка [Текст] : формування діалогічного мовлення у дітей 2-го класу із порушенням слуху із використанням прийомів ейдетики / О. М. Задворнова // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 45–47.
  7. Нестеренко, О.  Цикл уроків мови в 5 класі. Принципи «Школи Ейдетики» [Текст] / О. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 31. – С. 16–21.
  8. Улищенко, В.  Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчанні української літератури [Текст] : практико-орієнтований аспект / В. Улищенко // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33–38.
  9. Уткіна, Л.  Ейдетика на уроках української літератури [Текст] / Л. Уткіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 54–55.
  10. Фартух, Л. А.  Використання ейдос-конспекту на уроках зарубіжної літератури [Текст] / Л. А. Фартух // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 17–21.