Національний характер особистості

 1. Андрущенко, В.  Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування [Текст] / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 5–12.
 2. Бійчук, Г.  Проблеми формування українського національного характеру особистості в педагогічній науці [Текст] / Г. Бійчук // Історія в школі. – 2005. – № 9. – С. 8–11.
 3. Бійчук, Г.  Сутність та психологічні особливості формування національного характеру особистості [Текст] / Г. Бійчук // Історія в школі. – 2005. – № 7/8. – С. 1–8.
 4. Вишневський, О.  Український виховний ідеал і національний характер [Текст] : (витоки, деформації і сучасні виклики) / О. Вишневський // Педагогічна думка. – 2010. – № 3. – С. 41–54.
 5. Галів, М.  Трактування змісту характеру особистості в галицькій педагогіці міжвоєнного періоду [Текст] : [20–30 рр. ХХ століття] / М. Галів // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 37–39.
 6. Горбанюк, О.  Імідж України на тлі інших держав у світлі концепції “особистості країни” [Текст] / О. Горбанюк, В. Размус, М. Богуш // Соціальна психологія. – 2010. – № 3 (41). – С. 75–90.
 7. Довженко, О.  Національний характер у романах Олеся Гончара [Текст] / О. Довженко // Слово і час. – 2005. – № 12. – С. 63–67.
 8. Єрмашов, Т.  Криве дзеркало для українського героя, або Думки про національну характерологію [Текст] / Т. Єрмашов // Молода нація : альманах / [редкол.: П. Вознюк, Т. Єрмашов, Р. Семків та ін.]. – [Київ] : Смолоскип, 2011. – № 52 : Україна і світ : на перетині епох. – С. 252–257.
 9. Жаркова, Т. И.  Отражение национального характера в пословицах и поговорках [Текст] / Т. И. Жаркова, О. В. Синицких // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 1. – С. 75–78..
 10. Кривонос, І. В.  Методика реконструювання українського національного характеру за творами художньої літератури [Текст] : [етнопсихологія] / І. В. Кривонос // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 62–67.
 11. Крячко, В.  Соціологічні виміри ментального профілю українства [Текст] / В. Крячко // Соціальна психологія. – 2010. – № 3(41). – С. 91–100.
 12. Національний характер [Текст] : [представники Росії про характер українців; українці в оцінці представників західно-європейських та інших народів] / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Освіта. – 2011. – № 12/13, 2–9 березня. – С. 10. – Поч. № 10.
 13. Рыжов, В.  Национальные характеры [Текст] / В. Рыжов // География в школе. – 2005. – № 3. – С. 28–33.
 14. Цимбал, Л.  Аналіз стереотипів національного характеру [Текст] / Л. Цимбал // Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1997. – № 6– С. 96–114.