Національний і народний суверенітет: погляд із сьогодення

 • Семененко, А. І.  Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985–1991 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / А. І. Семененко ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 14 с.

***

 • Колісник, Ю.  Інформаційна діяльність Української Гельсінської Спілки та її значення у здобутті державного суверенітету [Текст] : опозиційні рухи / Ю. Колісник // Молода нація : альманах / [редкол.: І. Гирич, Р. Семків. П. Вознюк та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2006. – № 3 (40). – С. 26–38.
 • Конституційно-правові засади державного суверенітету України [Текст] : до 20-ї річниці проголошення незалежності України : [тези виступів українських вчених] // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 6. – С. 3–16.
 • Малахов, В.  Національна держава, національна культура і культурний суверенітет [Текст] / В. Малахов // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 119–127.
 • Нестропа, Т.  Урок на тему “Суверенізація України [Текст] : історія України : 11 клас / Т. Нестропа // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 18–20.
 • Осаула, Л. І.  Вибори 1990 року. Декларація про державний суверенітет України [Текст] : історія України : 11 клас / Л. І. Осаула // Історія та правознавство. – 2012. – № 33. – С. 21–25.
 • Савойська, С.  Розпад СРСР: парад суверенітетів [Текст] / С. Савойська // Пам’ять століть. – 2010. – № 6. – С. 34–43.
 • Шаповал, Т.  Народний суверенітет та політичні права і свободи [Текст] / Т. Шаповал // Право України. – 2008. – № 2. – С. 9–12.
 • Шликов, Д.  Деякі аспекти співвідношення національного і народного суверенітету в умовах становлення демократії (східноукраїнський контекст) [Текст] / Д. Шликов // Молода нація : альманах : cпецвипуск. – Київ : Смолоскип, 2000. – C. 107–110.
 • Шпак, В.  Декларація про державний суверенітет об’єднала українців [Текст] : але й через 25 років багато в чому залишається документом про добрі наміри / В. Шпак, Л. Усенко // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 127, 16 липня. – С. 1, 5.
 • Щербанюк, О.  Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету [Текст] / О. Щербанюк // Віче. – 2012. – № 4. – С. 31–32.