Нанотехнології у світі фізики

 • Бондарець, І.  Фуленери – основа технологій майбутнього [Текст] : [дослідження алотропних форм вуглецю – фуленерів] / І. Бондарець // Фізика. – 2008. – № 10, квітень. – С. 2–4.
 • Джурка, Г. Ф.  Нанотехнології – крок у майбутнє [Текст] / Г. Ф. Джурка, І. Голінько // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIII Каришинські читання : міжнародна науково-практична конференція, (26-27 травня 2011 р., м. Полтава) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін.; [редкол.: М. І. Степаненко, Р. А. Сітарчук, В. І. Лагно та ін.]. – Полтава : [Астрая], 2011. – С. 220–224.
 • Долінський, А. А.  Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів [Текст] / А. А. Долінський, А. О. Авраменко, Г. К. Іваницький // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 8. – С. 47–57.
 • Косенко, О.  Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції [Текст] / О. Косенко // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 59–64.
 • Кругляк, Ю. А.  Уроки наноэлектроники [Текст]. 3 : Электронная проводимость и моды проводимости в концепции “снизу-вверх” / Ю. А. Кругляк, Н. Е. Кругляк // Физическое образование в вузах. – 2013. – Т. 19, № 3. – С. 99–110.
 • Люмінесцентні властивості нанокристалів CdS синтезованих у полімерних матрицях [Текст] / Д. В. Калітчук С. М. Корбутяк [та ін.] // Журнал фізичних досліджень. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 1801–1-1801-3.
 • Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників [Текст] / О. П. Яворовськмий [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 3. – С. 29–36.
 • Семенов, A. K.  Провідність та діелектрична проникність невпорядкованих нанокомпозитів із вільно-проникним міжфазним шаром [Текст] / A. K. Семенов // Наукові доповіді призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т прикладної фізики НАН України ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [галузева конкурсна комісія з фізики: А. А. Сбруєва, В. Ю. Сторіжко, В. С. Іваній та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 72–78.
 • Сиротюк, В.  Новітні технології: наноматеріали, сонячні колектори [Текст] / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 2–9.
 • Смирнов, Е. В.  Волновые свойства электронов в нанообъектах [Текст] / Е. В. Смирнов // Физическое образование в вузах. – 2012. – Т. 18, № 3. – С. 80–91.
 • Сорокін, О. В.  Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування [Текст] / О. В. Сорокін // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 71–75.
 • Суперконденсатори – накопичувачі електричної енергії з використанням нанорозмірних вуглецевих матеріалів [Текст] / Ю. Малєтін [та ін.] // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 12. – С. 23–29.
 • Третьяк, Д. В.  Диэлектрические свойства водных суспензий ультрадисперсных наноалмазов [Текст] / Д. В. Третьяк // Наукові доповіді призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т прикладної фізики НАН України ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [галузева конкурсна комісія з фізики: А. А. Сбруєва, В. Ю. Сторіжко, В. С. Іваній та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 84–88.
 • Філоненко, М.  Нанотехнології?: історія виникнення й основні етапи розвитку [Текст] / М. Філоненко, Г. Грищенко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 8. – С. 30–34.
 • Хомицкий, Д. В.  Профессиональная ориентация учащихся в области нанофизики и нанотехнологий [Текст] / Д. В. Хомицкий, С. В. Чупрунова // Физика в школе. – 2011. – № 5. – С. 53–56.
 • Худолєєва, С.  “Введення в нанотехнології” [Текст] : програмний навчальний модуль з фізики / С. Худолєєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 1. – С. 107.