Музика – засіб естетичного розвитку та виховання дитини (статті)

 • Дзюба, І.  Розвиток музично-естетичних смаків школярів засобами сучасної інструментальної музики [Текст] / І. Дзюба // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 49–51.
 • Ємельянович, В.  Розвиток музичного сприйняття і творчих здібностей дітей [Текст] / В. Ємельянович // Мистецтво в школі. – 2009. – № 5. – С. 2–4.
 • Калиниченко, Я. О.  Музичний смак як основна складова музичного виховання [Текст] / Я. О. Калиниченко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 40–46.
 • Калушка, Н.  Музика як засіб емоційно-естетичного розвитку дитини [Текст] : тренінгове заняття / Н. Калушка // Психолог. – 2013. – № 22, листопад. – С. 18–19.
 • Карпенко, Є.  Дитяча опера як засіб естетичного виховання [Текст] / Є. Карпенко, Н. Карпенко // Мистецтво та освіта. – 2007. – № 4. – С. 40–44.
 • Картава, Ю. А.  Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини [Текст] / Ю. А. Картава // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 274–281.
 • Кривунь, К.  Музика як засіб естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] / К. Кривунь // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 27–28 квітня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 16–20.
 • Матис, А. Н.  Музыкально-театральное воспитание в школе [Текст] / А. Н. Матис // Музыка в школе. – 2012. – № 4. – С. 65–68.
 • Недериця, С. С.  Музика – цілющий та розвивальний засіб, який працює на рівні дива [Текст] / С. С. Недериця // Обдарована дитина. – 2013. – № 3. – С. 42–44.
 • Нечай, С.  Педагогічний потенціал музики як засіб природовідповідного і цілісного розвитку особистості [Текст] / С. Нечай // Вища школа. – 2010. – № 7/8. – С. 86–95.
 • Платова, А.  Почему детям необходима музыка [Текст] / А. Платова // Воспитание школьников. – 2006. – № 1. – С. 65–66.
 • Приходько, Л. П.  Гармонізація особистості засобами музичного мистецтва [Текст] / Л. П. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 392–399.
 • Рева, В.  Індивідуальні стратегії формування естетичного сприймання музики школярами [Текст] / В. Рева // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С. 12–15.
 • Тимощук, С. В.  Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності [Текст] : (за принципами концепції музичного виховання К. Орфа) / С. В. Тимощук // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 22–29.