Мозок дитини та його діяльність

Закрепина, А. В.  Дети с тяжелой черепно-мозговой травмой: результаты диагностического обучения в раннем периоде реабилитации [Текст] : сообщение 2 / А. В. Закрепина // Дефектология. – 2013. – № 2. – С. 86–93.

Коваленко, О.  Потенціал геніїв, або Діти відродження [Текст] : японські педагоги люблять повторювати: “Після трьох уже пізно” : [про видатного американського лікаря Гленна Домана, який цікавився та займався як фізичною складовою дитини, так і розумовою] / О. Коваленко // Освіта України. – 2013. – № 45, 11 листопада. – C. 15.

Кочерга, О.  Психологічні особливості діяльності мозку дитини [Текст] : [розподіл функцій між лівою і правою півкулями головного мозку] / О. Кочерга // Початкова школа. – 2005. – № 5. – С. 6–8.

Кочерга, О.  Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини [Текст] / О. Кочерга // Початкова школа. – 2005. – № 6. – С. 10–14.

Некоторые особенности функциональной организации мозга при заикании и современные возможности их коррекции [Текст] / Г. В. Анисимов [и др.] // Школьный логопед. – 2011. – № 2. – С. 27–29.

Панасевич, Е. А.  Влияние пола на организацию системной деятельности мозга при осуществлении взрослыми и детьми различных видов когнитивной деятельности [Текст] / Е. А. Панасевич // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – С. 154.

Сидорчик, С. В.  Использование кинезиологических упражнений “Гимнастика мозга” в работе со школьниками с ОВЗ [Текст] / С. В. Сидорчик // Логопед. – 2013. – № 7. – С. 8–13.

Сорока, Е. А.  Изменение пространственно-временных отношений биопотенциалов головного мозга у детей 8–9 лет с дисграфией [Текст] / Е. А. Сорока, Е. И. Гальперина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет “, 2010. – С. 192.

Спринь, О. Б.  Властивості сенсомоторних реакцій у дітей з різною руховою домінантністю півкуль головного мозку [Текст] / О. Б. Спринь, С. К. Голяка, М. С. Арустамова // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 304–309.