Суржик – деформована говірка населення. Художня література та її суржифікація

1.         Андрієнко, Є. В.  Суржик та культура мовлення [Текст] / Є. В. Андрієнко // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 1. – С. 43–47.

2.         Брага, І.  “Клуб бойового суржику”, або Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook [Текст] / І. Брага // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 32–34 ; № 6. – С. 35–38.

3.         Гречко, О.  Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови [Текст] / О. Гречко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 19–22.

4.         Дончик, В.  Мова не винна [Текст] : [про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ] / В. Дончик // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 78–90.

5.         Кузнєцова, Т.  Суржик і мовлення [Текст] / Т. Кузнєцова // Урок української. – 2001. – № 6. – С. 19–21.

6.         Курохтина, Т. Н.  К вопросу об определении понятия “суржик” [Текст] / Т. Н. Курохтина // Славяноведение. – 2012. – № 3. – С. 93–101.

7.         Масенко, Л.  Суржик у системі розмовних форм побутування української мови [Текст] / Л. Масенко // Дивослово. – 2007. – № 12. –
С. 26–31.

8.         Масенко, Л.  Суржик у сучасній художній літературі [Текст] / Л. Масенко // Дивослово. – 2011. – № 4. – С. 25–30.

9.         Мацюк, Р.  Суржик від і для “інтелігенції” [Текст] / Р. Мацюк // Урок української. – 2005. – № 3/4. – С. 21–24.

10.      Мельничайко, В.  Виполюймо мовний бур’ян [Текст] / В. Мельничайко, М. Криськів // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 47–52.

11.      Михайлюк, Л. М.  Історія формування Слобожанського різновиду українського суржику [Текст] : на прикладі деформованої говірки м. Лебедина Сумської області / Л. М. Михайлюк, В. А. Матвєєва // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 67–72.

12.      Мозер, М.  “Суржик” чи “суржики”? [Текст] / М. Мозер // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 27–54.

13.      Мухня-Мухинько, М.  Суржифікація молоді художньою літературою [Текст] / М. Мухня-Мухинько // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 1. – С. 68–72.

14.      Ніщенко, М.  Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх місце і роль у мовленні [Текст] : 10-й клас / М. Ніщенко // Українська мова та література. – 2013. – № 16, серпень. – С. 29–35.

15.      Палінська, О. М.  “Українськість” vs. “суржик”: українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення [Текст] / О. М. Палінська // Мовознавство. – 2018. – № 1. – С. 36–48.

16.      Передпостмодерні явища у сучасній українській прозі [Текст] : іронія, гротеск, колаж, соц-арт, суржик у прозі письменників “Київської іронічної школи” 70-х: В. Діброви, Б. Жолдака, Л. Подрев’янського : лекція 5 // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 5. – С. 57–64.

17.      Погрібний, А.  Випробування суржиком [Текст] / А. Погрібний // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 4/5. – С. 4–12.

18.      Савчук, М.  Синдром Тарапуньки і Пуньки, або Ще раз про суржик, який нам нав’язують [Текст] / М. Савчук // Урок української. – 2000. – № 5/6. – С. 10-12.

19.      Свердан, Т.  “Суржифікація” сучасних видань для дітей [Текст] / Т. Свердан, Л. Радик // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 40–42.

20.      Ставицька, Л.  Блудний суржик і міф, мова, стиль [Текст] / Л. Ставицька // Мандрівець. – 2002. – № 1. – С. 18–27.

21.      Суржифікація молоді художньою літературою [Текст] // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 66–71.

22.      Тараненко, О. О.  Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 14–30.

23.      Фудерер, Т.  Термінологічно-поняттєва сутність суржику [Текст] / Т. Фудерер // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 6. – С. 114–118.

24.      Хентшель, Г.  Мовний ландшафт центральної України: українська мова, російська мова, “суржик” [Текст] : (уживання – мовна компетенція – національне позиціонування) / Г. Хентшель, О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2015. – № 4. – С. 3–25.

25.      Шумилов, О.  Мова, суржик, «язык» [Текст] : єдність та боротьба протилежностей на межі тисячоліть / О. Шумилов // Сучасність. – 2000. – № 10. – С. 110–124.