Мовна особистість українського письменства

Космеда, Т.  Багатогранний феномен мовної особистості Тараса Шевченка [Текст] / Т. Космеда // Лінгвістичні студії: на пошану корифею : збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Дорошенка / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство ; [за заг. ред.: Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 260–268.

Космеда, Т.  Тарас Шевченко як мовна особистість – портретний тип представника української нації [Текст] / Т. Космеда // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті “… землякам моїм в Україні і не в Україні…” (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) : Четверта Міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів, (23–24 серпня 2013 року, м. Львів) / МОН України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Національний ун-т “Львівська політехніка”, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою ; [ред.: М. Галік, І. Калинець, О. Палінська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 63–67.

Лисиченко, Т. Ю.  Мовна особистість Максима Рильського в контексті поетичних шукань початку ХХ ст. [Текст] / Т. Ю. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 34/36. – С. 60–63.

Мацько, Л.  Лінгвокомунікативний простір мовної особистості Івана Франка [Текст] / Л. Мацько // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 34–41.

Мацько, Л. І.  Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки українських філологів [Текст] / Л. І. Мацько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 379–392.

Семеног, О. М.  Мовна особистість Любові Мацько [Текст] / О. М. Семеног // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 148.

Степаненко, М. І.  Мовна особистість Івана Котляревського: від римача-початківця до зачинателя нової української літературної мови [Текст] / М. І. Степаненко, І. Г. Павлова, С. О. Педченко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 3–16.

Ячменик, М.  Успішна нація… та “Енергетика шевченкового слова у вихованні української мовної особистості” [Текст] : [шевченкіана на Сумщині : [СумДПУ: обласний семінар молодих науковців] / М. Ячменик // Мій університет – моя гордість: діалог особистостей : [збірник студентських робіт] : до 90-річного ювілею Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред.: О. Семеног, Н. Громової, Л. Дорошенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 95–99.