Мова творів Лесі Українки і Ліни Костенко як перегук літературних поколінь.

 • Давиденко, Н. Д.  Синонимика предметных понятий [Текст] : (на материале произведений Леси Украинки): автореф. дис. … / Н. Д. Давиденко. – К., 1970. – 23 с.

***

 • Герман, В. В.  Граматико-стилістичний потенціал часу в поезії Ліни Костенко [Текст] / В. В. Герман, Н. Г. Гордієнко // Філологічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 15-21.
 • Голобородько, Я.  Епічна географія глибини. Поетичні інкрустації Ліни Костенко [Текст] / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 6. – С. 2-6.
 • Горболіс, Л. В.  Художнє моделювання образу сонця в поезії Л. Костенко [Текст] / Л. В. Горболіс // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С .Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 168.
 • Дячок, С.  Функції інтертекстуальності у творчості Л. Костенко та специфіка їх репрезентації в процесі викладання літератури [Текст] / С. Дячок // Зарубіжна література. – 2012. – № 23. – С. 27-28.
 • Ісак, Н.  Семантика кольору «золотий» у поезії Ліни Костенко [Текст] / Н. Ісак // Педагогічна думка. – 2011. – № 1. – С. 70-72.
 • Книш, О. І.  Інтелектуальне тло поетичного мовлення Ліни Костенко [Текст] / О. І. Книш // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 178-179.
 • Книш, О. І.  Інтелектуальне тло поетичного мовлення Ліни Костенко [Текст] / О. І. Книш // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України; ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А .Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 28-32.
 • Овдійчук, Л.  Душа тисячоліть знайшла себе у слові [Текст] : інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко «Дума про братів не азовських» / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 6. – С. 37-38.
 • Омельчук, С.  Вивчення іменників-власних назв в основній і старшій школі на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко [Текст] : дослідницьке опрацювання / С. Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 23-26.
 • Омельчук, С.  Учнівське наукове лінгвістичне дослідження як ефективний засіб формування дослідницької компетентності [Текст] : [учнівська робота з української мови на матеріалах поетичних творів Ліни Костенко] / С. Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 20-28.
 • Павленко, М.  «Лісова пісня» Лесі Українки і «Маруся Чурай» Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь [Текст] : спроба порівняльного аналізу / М. Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 66-83.
 • Ткаченко, І.  Образ степу в художньому світі Ліни Костенко: міфопоетична парадигма [Текст] / І. Ткаченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 96-105.
 • Турська, І.  «Шукаю суті в сутінках понять…» [Текст] : [пароніми як стилістичний засіб у творчості Ліни Костенко] / І. Турська // Урок української. – 2007. – № 7/8. – С. 21-25.
 • Федоренко, О.  Сполучник як службова частина мови [Текст] : на матеріалі творів Л. Костенко / О. Федоренко // Українська мова та література. – 2013. – № 6, березень. – С. 26-28.
 • Жаркова, Р.  Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація не-дитячої (не)казки “Метелик” Лесі Українки [Текст] / Р. Жаркова // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 81-86.
 • Книш, О. І.  Інтелектуальне тло поетичного мовлення Ліни Костенко [Текст] / О. І. Книш // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 178-179.
 • Книш, О. І.  Інтелектуальне тло поетичного мовлення Ліни Костенко [Текст] / О. І. Книш // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України; ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 28-32.
 • Кочерга, С.  Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки «Оргія» [Текст] / С. Кочерга // Слово і час. – 2010. – № 4. – С. 3-12.
 • Омельчук, С.  Вивчення іменників-власних назв в основній і старшій школі на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко [Текст] : дослідницьке опрацювання / С. Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 23-26.
 • Сердюк, Л.  Антропонімія у мовотворчості Лесі Українки [Текст] / Л. Сердюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 15, травень. – С. 16-18.
 • Ткач, Л.  Західноукраїнські елементи в мові Лесі Українки [Текст] / Л. Ткач // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 29-34.