Монархія: історія абсолютної влади

Горобець, В.  Служба при дворі, «вірність монархові» та покровительство царських сановників як аргументи при обранні на уряд сотника Війська Запорозького [Текст] / В. Горобець // Український історичний журнал. – 2020. – № 5. – С. 22–36.

Гречаніченко, О.  Барська конфедерація: хід і наслідки [Текст] : [історія монархії у Польщі] / О. Гречаніченко, Г. І. Корогод // Правова держава : сьогодення і перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, (29 березня 2008 р.) / [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Слобожанщина, 2008. – С. 28–31.

Ивонина, Л. И.  Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце ХVII – начале ХVIII вв. [Текст] / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2012. – № 8. – С. 104–117.

Искендеров, П. А.  Вильгельм Вид [Текст] : [монарх Албании] / П. А. Искендеров // Вопросы истории. – 2012. – № 12. – С. 29–43.

Коляда, І.  Методика організації та проведення уроку на тему: «Повалення монархії у Франції. Встановлення республіки» [Текст] / І. Коляда, О. Кирієнко // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 40–44.

Машкіна, К.  Монархічний устрій та його прибічники у стародавній Греції [Текст] / К. Машкіна // Історія України. – 2005. – № 21/22, червень. – С. 44–47.

Львівщина: спадщина віків [Текст] : у складі Австрійської монархії (1772–1918 роки) // Історія України. – 2019. – № 3, лютий. – С. 5–22.

Павловська, Т. В.  Становлення абсолютизму у Франції за часів правління Генріха IV [Текст] : (1594–1610 рр.) / Т. В. Павловська // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Національна спілка краєзнавців України [та ін.] ; [редкол.:
В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 167–170.

Папенко, Н.  Про критерії західноєвропейського абсолютизму та абсолютної монархії [Текст] / Н. Папенко // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 71–79.

Прохоренко, И. Демократическая монархия короля-реформатора: феномен «Хуанкарлизма» [Текст] : [«хуанкарлизм» – провозглашеная монархія короля Испании Хуана Карлоса] / И. Прохоренко // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 8. – С. 102–108.

Присяжнюк, О. П.  Зміцнення абсолютизму у Франції [Текст] : всесвітня історія : 8 клас / О. П. Присяжнюк // Історія та правознавство. – 2018. – № 22/23. – С. 52–54.

Собчук, І.  В’ячеслав Липинський – ідеолог українського монархізму [Текст] / І. Собчук // Історія в рідній школі. – 2018. – № 7/8. – С. 36–37.

Таньшина, Н. П. Июльская монархия во Франции [Текст] / Н. П. Таньшина // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 4. – С. 16–24.

Телешева, О. Л.  Генезис монархічної влади в Стародавньому Римі [Текст] / О. Л. Телешева // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р.  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім.
А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 61–62.

Чорна, С.  Знаки та символіка З’їзду європейських монархів у Луцьку 1429 року [Текст] / С. Чорна // Голос України. – 2020. – № 92, 10 червня. – С. 16.

Шурхало, Д.  Останні дні Австро–Угорської монархії та народження ЗУНР [Текст] / Д. Шурхало // Історія та правознавство. – 2019. – № 28/30. – С. 11–16.