Модуси у прозових літературних творах

Барна, І.  Основні екзистенціальні модуси у прозі Тодося Осьмачки 40–50-х років XX століття [Текст] / І. Барна // Українські літературознавчі наближення / під ред. І. Набитовича. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006. – С. 139–148.

Голобородько, Я.  Ірраціональні модуси Галини Пагутяк [Текст] : літературознавчий есей / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 2–5.

Горболіс, Л.  Охоронний модус рідної мови на чужині [Текст] : матеріали листів Павла Грабовського / Л. Горболіс // Дивослово. – 2011. – № 6. – С. 45–47.

Гурбанська, А.  Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) [Текст] / А. Гурбанська // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 36–42.

Гурбанська, А. І.  Модуси творення народних характерів у ранній творчості В. Дрозда [Текст] : на матеріалі повістей “Семирозум” та “Ирій” / А. І. Гурбанська // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 84–89.

Корнійчук, В.  “Безсмертний животвір” Івана Франка [Текст] : парадокси й модуси художньості / В. Корнійчук // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 3–11.

Литвиненко, Т. М.  Христоцентричний модус у творчості Б. Лепкого // Біблія і світова культура [Текст] : збірник наукових праць / Т. М. Литвиненко. – Київ, 2000.

Роп’яник, О.  Авторська комплексна система “Модус” та її використання в сучасній українській школі: теоретичний і практичний аспект [Текст] / О. Роп’яник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : матеріали Другого всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Музично-педагогічний факультет ; [ред.-упоряд.: С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – С. 15–22.

Стусенко, О.  Іронія модус метатексту [Текст] : [погляд на сучасний літературний процес] / О. Стусенко // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 52–55.