Місто Суми під час голодомору 1932-1933 років

 • Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців [Текст] : збірник матеріалів. Кн. 2 / упоряд. С. В. П’ятаченко. – Суми : Вид-во “МакДен”, 2008. – 183 с.
 • Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців [Текст] : збірник матеріалів. Кн. 1 / упоряд. С. В. П’ятаченко. – Суми : Вид-во “МакДен”, 2008. – 167 с.
 • Голодомор на Сумщині, 1932–1933 [Текст] / [упоряд. О. П. Столбін]. – Сумы : Ред.-вид. відділ облуправління по пресі, 1993. – 157 с.
 • Соболь, П. І. Голод-геноцид 1932–1933 років на Сумщині [Текст] : лекції / П. І. Соболь. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 103 с.

***

 • Карпенко, М. Сумщина в умовах голодомору 1932–1933 рр. [Текст] / М. Карпенко // Суми і сумчани. – 2007. – № 47, 23 листопада. – С. 12.
 • Карпенко, М. П. Сумщина в умовах голодомору 1932–1933 рр. [Текст] / М. П. Карпенко // Краєзнавчий збірник : статті та матеріали / [за ред. В. С. Терентьєва]. – Суми : Університетська книга, 2006. – С. 116-128.
 • Мудрик, П. Суми в період потрясінь [Текст] : [голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині] / П. Мудрик // Суми і сумчани. – 2007. – № 33, 17 серпня. – С. 13.
 • Попова, А.  Спогади про голодомори з перших уст [Текст] / А. Попова // Суми і сумчани. – 2008. – № 46, 14 листопада. – С. 16.
 • Санич, Г.  Благодійники голодомору [Текст] : вони рятували людям життя, а їх за це відправляли до Сибіру : [голодомор на Сумщині] / Г. Санич // Панорама. – 2013. – № 48, 27 ноября – 4 декабря. – С. А 21.
 • Сикорский, А.  Голодомор для индустриализации [Текст] : история в документах: рассекреченная и убийственная / А. Сикорский // Панорама. – 2007. – № 9, 28 февраля – 7 марта. – С. А 12-А 13.
 • Соболь, П. І.  Голод-геноцид 1932–1933 років на Сумщині [Текст] : (до питання про стан вивчення проблеми) / П. І. Соболь // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; [ред. кол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 125-130.
 • Товстуха, П. В.  Голодомор на Сумщині в 1932–1933 рр. [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 62-63.
 • Хвостенко, Г.  “Гинули просто на дорозі…” [Текст] : голодомор / Г. Хвостенко // Сумщина. – 2008. – № 98, 3 вересня. – С. 4.