Місто Київ у творчому доробку та житті письменства

 1. Андрусенко, Ю. В.  Образ Києва в поезії М. Рильського: лінгвостилістичний аналіз [Текст] / Ю. В. Андрусенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 11. – С. 6–8.
 2. Балог, І.  Київські адреси Костянтина Паустовського [Текст] : екскурсійний огляд / І. Балог, І. Людовик, Л. Артамонова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 14, липень. – С. 10–13.
 3. Борисенко, К.  “Слово о полку Ігоревім…” та доба Київської Руси у творчості Тараса Шевченка [Текст] / К. Борисенко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 6–8.
 4. Василенко, В.  Місто як травма, або Три обличчя Києва: роман “Хрещатий Яр” Докії Гуменної [Текст] / В. Василенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 31–43.
 5. Демидюк, Л.  Київська школа поезії в літературно–критичних поглядах сучасників. Основні риси творчості [Текст] / Л. Демидюк // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 40–48.
 6. Дядченко, Л.  Міфопоетичний образ будинку в текстах “київського періоду” Тараса Федюка [Текст] / Л. Дядченко // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 70–74. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).
 7. Коханець, Л.  Тарасовими шляхами по Київщині [Текст] / Л. Коханець // Голос України. – 2013. – № 170, 13 вересня. – С. 6.
 8. Кудрявцев, Л.  Київ в житті Лесі Українки [Текст] / Л. Кудрявцев // Освіта України. – 2011. – № 9/10, 4 лютого. – С. 5.
 9. Малахов, В.  Київ Олександра Довженка [Текст] / В. Малахов // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 113–117.
 10. Мельник, О.  Київ Михайла Грушевського [Текст] / О. Мельник // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. – № 10. – С. 16–29.
 11. Мовчун, А.  Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність [Текст] / А. Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 7/8. – С. 21–24.
 12. Недашівська, Я.  Київ у житті та творчості митців [Текст] : літературна вітальня / Я. Недашівська // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 19. – С. 22–25.
 13. Павличко, Д.  Київ – серце України [Текст] : вірш / Д. Павличко // Київ. – 2007. – № 5. – С. 2.
 14. Пастух, Т.  “В кожного даль, що його перевершує” [Текст] : про декілька естетичних домінант у поезії Київської школи / Т. Пастух // Слово і час. – 2008. – № 10. – С. 75–83.
 15. Поль, Д.  Київська Русь в історичній прозі 60–80–х років ХХ століття [Текст] : до питання про зміст літературної освіти / Д. Поль // Мистецтво та освіта. – 2011. – № 4. – С. 7–10.
 16. Рудик, С.  Київське фахове середовище Олександра Олеся [Текст] / С. Рудик // Літературна Україна. – 2011. – № 14, 7 квітня. – С. 11.
 17. Снєт, А.  Поети “Київської школи” [Текст] : [урок-усний журнал у філологічному класі] / А. Снєт // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 19–24.
 18. Усачова, К.  Цикл “Легенди старокиївські” у творчому доробку Наталени Королевої [Текст] / К. Усачова // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 18–22.
 19. Цимбалюк, Є.  Українське ; Наш Київ ; Медсанбат [Текст] : патріотичні вірші / Є. Цимбалюк // Голос України. – 2015. – № 152, 19 серпня. – С. 9.
 20. Яцько, А.  Система києворуських образів у поезії Михайла Драй–Хмари [Текст] / А. Яцько // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.–упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 179–185.