Микола Лисенко – видатний український композитор, диригент та піаніст

  • Товстуха, Є. С.  Микола Лисенко [Текст] : оповіді про композитора / Є. С. Товстуха. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 343 с.
  • Чаговець, В. А.  М. Лисенко [Текст] / В. А. Чаговець. – 2-ге вид., випр., доп. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.

***

  • Антонець, Н.  Штрихи до педагогічного портрета Миколи Лисенка [Текст] : [композитор, диригент, піаніст, громадський діяч] / Н. Антонець // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 69–73.
  • Клименко, Н.  Духовний гімн «Молитва за Україну» – що ми знаємо про його автора? [Текст] : [Олександр Кониський (1836–1900) – автор «Молитви за Україну»: «Боже Великий, Єдиний, Русь-Україну храни…», покладеного на музику М. Лисенко] / Н. Клименко // Історія в рідній школі. – 2015. – № 7/8. – С. 55–59.
  • Коляда, І.  Діячі українського національного відродження: історичні портрети. Микола Лисенко – гетьман української музики [Текст] : (науково-популярний нарис) / І. Коляда // Історія в школі. – 2016. – № 4. – С. 1–4. – № 7/8. – С. 13–18. – № 11/12. – С. 1–4.
  • Кроп, Т.  Камертон української душі [Текст] : [про українського композитора Миколу Лисенка] / Т. Кроп // Літературна Україна. – 2012. – № 46, 29 листопада. – С. 15.
  • Лисенко М. В. (1842–1912) [Текст] : [видатний український композитор] // Мистецтво в школі. – 2009. – № 3. – С. 8–12.
  • Пісенний скарб нашого народу [Текст] : 130-річчя першого виконання «Молитви за Україну» М. Лисенком / сторінку підготував В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 134, 25 липня. – С. 9.
  • Скорульська, Р.  Композитор Микола Лисенко в житті Лесі Українки [Текст] / Р. Скорульська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 58–61.
  • Шарабар, К.  Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка [Текст] / К. Шарабар // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / Міністерство культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; Центр музичної україністики ; [редкол.: В. І. Рожок, Н. О. Герасимова-Персидська, С. Й. Грица та ін. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2013. – Вип. 39. – С. 145–163.