Методика використання елементів дискусії у навчально-виховному процесі

Агапшук, С. С.  Використання вчителями біології дискусій на уроках в основній школі [Текст] / С. С. Агапшук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 328–334.

Гарнійчук, В.  Дискусія як один з методів виховання патріотизму старших підлітків [Текст] / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2009. – № 3. – С. 27–30.

Герман, О.  Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії [Текст] / О. Герман // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 1. – С. 11–13.

Герман, О.  Формування ключових компетентностей учнів під час навчальної дискусії [Текст] / О. Герман, М. Познякова // Географія. – 2008. – № 21. – С. 2–4.

Деркач, О.  Слово – найтонше доторкання до серця… [Текст] : урок-панорама з елементами дослідження та дискусії : 11 клас / О. Деркач // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 32–35.

Козир, М.  Застосування дискусійних методів на уроках української мови [Текст] : 5–7 класи / М. Козир // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 10–14.

Король, В. М.  Дискусія як засіб формування соціальної зрілості особистості [Текст] / В. М. Король // Виховна робота в школі. – 2007. – № 3. – С. 46–49.

Лях, В. В.  Дискусія як метод вивчення історичного матеріалу [Текст] / В. В. Лях // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 114–118.

Моцак, С. І.  Викладання дискусійних питань всесвітньої історії у практиці сучасної школи [Текст] / С. І. Моцак // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 36–39.

Пепчук, О. Я.  Виступи та дискусії [Текст] : 10–11 класи : [урок розвитку зв’язного мовлення, урок-ділова гра] / О. Я. Пепчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 14, травень. – С. 17–23.

Процюк, Н. Ю.  Використання навчального методу дискусії під час вивчення іноземних мов [Текст] / Н. Ю. Процюк // Англійська мова та література. – 2020. – № 7/9. – С. 5–8.

Савич, А. В.  Підготовка до виступу дискусійного характеру [Текст] / А. В. Савич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 8. – С. 24–28.

Сенчуріна, В. І.  Комунікативно-діалогова модель навчання [Текст] / В. І. Сенчуріна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 270–271.

Скалкин, В. Л.  Учебная дискуссия как средство развития неподготовленной речи [Текст] : [на уроках английского языка] / В. Л. Скалкин, Г. А. Рубинштейн // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 8. – С. 18–25.

Сорока, М.  Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання [Текст] / М. Сорока // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 3. – С. 5–12.

Червінська, Н.  Дискусія як модель навчання [Текст] : (з досвіду роботи) / Н. Червінська // Історія в рідній школі. – 2015. – № 1/2. – С. 21–30.