Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах (джерела 2018–2023 рр.)

Войчун, О. В. Методика роботи в дитячих оздоровчих закладах [Текст] : методичні рекомендації / Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Факультет фізичної культури та спорту, Кафедра теорії та методики фізичної культури ; О. В. Войчун ; [рец.: А. О. Твеліна, В. М. Лелека]. – Миколаїв : МНУ, 2019. – 103 с. – Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/701/3/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4.%20%D0%B7%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94.%D0%A0%D0%9E%D0%91.%20%D0%92%20%D0%94%D0%9E%D0%97.pdf

Лещій, Н. П.  Теоретичні і методичні засади фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в навчально-реабілітаційних центрах [Текст] : автореф. дис. … доктора педагогічний наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Н. П. Лещій ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка. – Київ, 2021. – 44 с.

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільному таборі [Текст]. Вип. 5 / [упоряд.: М. С. Хорощак, Г. С. Самолюк]. – Тернопіль ; Харків : Ранок, [2012]. – 191 с. – (Серія «На допомогу вихователям і вожатим»).

Паршук, С. М. Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах [Текст] : методичні рекомендації до дистанційної самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта» / Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ; С. М. Паршук. – Миколаїв, 2021. – Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/959/1/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%83%d0%ba_%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%94%d0%9e%d0%a2.pdf

Петрова, І. В.  Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Петрова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет культури і мистецтв ; Український центр культурних досліджень. – [Київ] : [Кондор], [2018]. – 406 с.

***

Белей, М. Д. Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів [Текст] / М. Д. Белей // Збірник наукових праць: психологія. – 2018. – № 22. – С. 83–90. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/123456789/10199

Вегера, А. А.  Фізкультурно-оздоровча діяльність закладу освіти: сутність та завдання [Текст] / А. А. Вегера // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 19–23.

Вітковська, С.  Подорож країною безпечного літнього відпочинку [Текст] : урок-квест з основ здоров’я : 3–4-й клас / С. Вітковська // Початкова освіта. – 2018. – № 13, липень. – С. 14–21.

Власенко, І. В. Динаміка розвитку, проблеми та перспективи дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в Україні [Текст] / І. В. Власенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2020. – Вип. 2 (32). – С. 180–188. – Режим доступу: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3556

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: інклюзивний аспект [Текст] / О. Кравченко, І. Резніченко, Г. Кучер, С. Білошкурська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2021. – № 4. – С. 35–45. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/250136-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-574096-1-10-20211230.pdf

Докаленко, А.  Особливості організації оздоровлення та відпочинку дітей: закордонний досвід [Текст] : [рекреаційно-оздоровча діяльність у європейських та Північно-Американських країнах] / А. Докаленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 35–46.

Когут, І.  Впровадження інклюзивного навчання у фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти [Текст] / І. Когут, В. Маринич, К. Чебанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 1. – С. 117–127.

Кузьменко, Л.  Математичний табір як засіб мотивації та активізації навчальної діяльності учнів [Текст] : позакласна робота / Л. Кузьменко // Математика в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 31–35.

Лещій, Н.  Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в освітній процес навчально-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій, З. Маматова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 40–47.

Лещій, Н.  Розроблення методики фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2. – С. 49–56.

Матвійчук, М. Нормативно-правове забезпечення функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку [Текст] / М. Матвійчук // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – № 2 (9). – С. 121–127. – Режим доступу: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14362

Мирошниченко, В. Сучасний стан розвитку системи закладів оздоровлення та відпочинку для молоді в Україні [Текст] / В. Мирошниченко // Витоки педагогічної майстерності. – 2021. – Вип. 27. – С. 180–185. – Режим доступу: http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/247102/244452

Пархоменко, Р. В.  Організація літнього відпочинку дітей із раннім дитячим аутизмом як актуальна психолого-педагогічна проблема [Текст] / Р. В. Пархоменко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 159–163.

Рубан, С. М.  Модель формування культури дозвілля підлітків у закладах позашкільної освіти [Текст] / С. М. Рубан // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 59–64.

Рудницька, Є.  Організація дитячого оздоровлення та відпочинку [Текст] / Є. Рудницька // Соціальний педагог. – 2019. – № 6, червень. – С. 4–7.

Сотнікова, Т. О.  Літнє оздоровлення й відпочинок дітей у пришкільному таборі [Текст] / Т. О. Сотнікова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 5. – С. 4–16.

Ткаченко, Є.  Готовність студентів до здійснення організаційно-виховної роботи у літньому оздоровчому таборі [Текст] / Є. Ткаченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 77–82.

Фененко, Л. В.  Літній мовний табір [Текст] / Л. В. Фененко // Німецька мова в школі. – 2018. – № 5. – С. 33–36.

Шамрай, О. О.  Організаційно-педагогічні умови організації фізкультурно-оздоровчої роботи у позаурочний час роботи школи [Текст] / О. О. Шамрай, Р. М. Харченко, Т. Г. Клименченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державний адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 152–156.