Методи реабілітації при захворюванні серцевої системи

Авраменко, Н. Б.  Фітнес-технології у фізичному вихованні студентів СМГ з захворюваннями серцево-судинної системи [Текст] / Н. Б. Авраменко, О. О. Беспалова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 18–22.

Ахмедова, Д. Ш.  Методы реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Текст] / Д. Ш. Ахмедова, Р. Ш. Норбаева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 121–126.

Беспалова, О.  Фітнес-технології у фізичному вихованні студентів із захворюваннями серцево-судинної системи [Текст] / О. Беспалова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2014. – № 1. – С. 8–11.

Беспалова, О. О.  Фізична реабілітація студентів СМГ із захворюваннями серцево-судинної системи [Текст] / О. О. Беспалова, К. О. Сущенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 30–34.

Бугаєнко, Т. В.  Особливості застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні дітей після хірургічної корекції вроджених вад серця [Текст] / Т. В. Бугаєнко, Т. М. Пехова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 162–164.

Варуха, О. В.  Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда на госпітальному етапі [Текст] / О. В. Варуха, С. Ф. Абрамова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 56–59.

Вербенко, М. М.  До проблеми профілактики функціональних порушень серцево-судинної системи засобами фізичної реабілітації у дітей із різним рівнем готовності до навчання [Текст] / М. М. Вербенко, Г. С. Косаченко, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 165–171.

Виноградов, О. О.  Потреби в стаціонарній реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання м. Рубіжного (Луганська область) [Текст] / О. О. Виноградов, С. В. Астахова // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 14–15.

Гасюк, М.  Метод сугестивної терапії у реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та інфаркту міокарда [Текст] / М. Гасюк, Р. Нестерак // Психологія і суспільство. – 2019. – № 1. – С. 101–108.

Дугина, Л. В.  Лечебная физическая культура в физической реабилитации детей с врожденными пороками сердца в послеоперационный период [Текст] / Л. В. Дугина // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 70–82.

Заікіна, Г. Л.  Проблема серцево-судинних захворювань у школярів та місце засобів фізичного виховання у реабілітації даної категорії хворих [Текст] / Г. Л. Заікіна, С. В. Цигульова // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 151–155.

Іванченко, С. О.  Комплексна фізична реабілітація осіб другого періоду зрілості при хронічній серцевій недостатності I–II стадій [Текст] / С. О. Іванченко, В. І. Котелевський // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 117–121.

Іванченко, С. О.  Програма фізичної реабілітація при хронічній серцево-судинній недостатності І-ІІ ступенів у осіб середнього віку [Текст] / С. О. Іванченко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 313–316.

Карпенко, Ю. М.  Покращення функціонального стану серцево-судинної системи осіб похилого віку засобами ЛФК [Текст] / Ю. М. Карпенко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 321–325.

Кулакова, Л. А.  Фізична реабілітація осіб старечого віку з ішемічною хворобою серця [Текст] / Л. А. Кулакова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 284–286.

Кучеренко, О. І.  Вивчення сучасних методик діагностики стану судинної системи мозку для створення комплексної реабілітаційної програми [Текст] / О. І. Кучеренко, О. О. Беспапова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 124–129.

Латіна, Г. О.  Вегетативна регуляція діяльності серцево-судинної системи в процесі відновлення осіб після перенесеного інфаркту міокарду [Текст] / Г. О. Латіна, Г. Г. Перерва // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25-26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 228–233.

Латіна, Г. О.  Корекція вегетативного дисбалансу у підлітків з вегето-судинною дисфункцією засобами лікувальної фізичної культури [Текст] / Г. О. Латіна, А. М. Давиденко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 293–295.

Михайлов, І. С.  Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця стабільна стенокардія [Текст] / І. С. Михайлов, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 357–360.

Михайлов, І. С.  Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] / І. С. Михайлов, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 309–311.

Молчко, О. Ю.  Кардіореабілітація – виклик часу [Текст] / О. Ю. Молчко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 263–270.

Мороз, Л. В.  Динаміка функціональних показників серцево-судинної системи в осіб старечого віку з ішемічною хворобою серця в процесі фізичної реабілітації [Текст] / Л. В. Мороз, Л. А. Кулакова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 403–407.

Пархотик, И.  Физическая реабилитация больных с приобретенными пороками сердца [Текст] / И. Пархотик, А. Муханад // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 103–106.

Стяжкина, Е. М.  Лечебная гимнастика в бассейне с включением интервальных физических тренировок у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Текст] / Е. М. Стяжкина // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – № 10. – С. 45–50.

Сухоставець, Л. І.  Сучасний підхід до застосування фізичної реабілітації дітей хворих на гострий лейкоз [Текст] / Л. І. Сухоставець, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 372–374.

Титаренко, М. М.  Фактори розвитку серцево-судинних захворювань під впливом гіперхолестеримії. Фізичні шляхи відновлення [Текст] / М. М. Титаренко, М. М. Твердохліб, Г. О. Коплик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 68–70.

Чеховська, М.  Програма фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю [Текст] / М. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 76–86.