Методика викладання “Суспільствознавство”

 • Михайличенко, О. В.  Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Михайличенко ; МОН України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 122 с.
 • Михайличенко, О. В.  Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі [Відеозапис] : електронний навчальний посібник для студ. старших курсів та магістрантів / О. В. Михайличенко. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – 1 CD.
 • Михайличенко, О. В.  Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі [Текст] : навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми : ВАТ “СОД” Вид-во “Козацький вал”, 2006. – 102 с.

***

 • Анин, О.  Уроки по обществознанию “Потребности и способности”, “Смысл жизни” [Текст] / О. Анин // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 7. – С. 55-64.
 • Бакка, Т.  З історії вивчення суспільствознавства в загальноосвітніх навчальних закладах України [Текст] / Т. Бакка // Історія в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 37-39.
 • Бакка, Т.  Шкільне суспільствознавство: традиції та методичні новації [Текст] / Т. Бакка // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 13-16.
 • Баханов, К. О.  Оновлення змісту і методики навчання суспільствознавчих дисциплін [Текст] / К. О. Баханов // Історія та правознавство. – 2013. – № 27. – С. 2.
 • Богачик, Т.  Традиції та інновації у викладанні суспільних наук [Текст] / Т. Богачик // Історія України. – 2005. – № 44, листопад. – С. 4-6.
 • Бурякова, В. В.  Убеждения, вера, мировоззрение [Текст] : в помощь учителю обществознания 8-11 кл. / В. В. Бурякова // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 1. – С. 45-49.
 • Кишенкова, О. В.  Профильное образование в старшей школе: проблема построения курсов истории и обществознания [Текст] / О. В. Кишенкова // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 10. – С. 5-10.
 • Матюхина, Н. А.  Изучение роли СМИ в курсе обществоведения [Текст] / Н. А. Матюхина // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 2. – С. 58-62.
 • Мацкевич, А. Ю.  О некоторых методологических проблемах преподавания истории и обществознания в школе [Текст] : взгляд социолога / А. Ю. Мацкевич // Преподавание истории в школе. – 2013. – № 5. – С. 63-68.
 • Міщенко, І.  “Історія Полтавщини” як структурний компонент освітньої галузі “Суспільствознавство” [Текст] / І. Міщенко // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 5/6. – С. 29-30.
 • Поздняков, В.  Синергетичний вимір змісту постнекласичних пізнавальних завдань із суспільствознавства в профільній школі [Текст] / В. Поздняков // Історія в школі. – 2011. – № 2. – С. 16-19.
 • Пупынина, В. М.  Диктанты по обществоведению [Текст] / В. М. Пупынина // Педагогические технологии. – 2006. – № 2. – С. 109-112.
 • 16.        Суспільствознавство [Текст] / І. Рибак [та ін.] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 15/16, серпень. – С. 38-43.
 • 17.        Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації [Текст] // Історія в школі. – 2011. – № 5/6. – С. 18-29.