Методика формування народознавчих та суспільствознавчих понять у курсі “Я у світі”

 • Бібік, Н. М.  Я у світі [Текст] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : 3 клас / Н. М. Бібік. – Харків : Видавнича група «Основа», 2013. – 160 с.
 • Володарська, М. О.  Інноваційні технології на уроках громадянської освіти [Текст] / М. О. Володарська. – Харків : Основа, 2008. – 123 с.
 • Тагліна, О. В.  Я у світі [Текст] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : 3 клас / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. – Харків : Ранок, 2013. – 143 с.

***

 • Врублевська, М. О.  Комплексно-цільова програма з удосконалення системи громадянського виховання «Ми – українці» (2016–2021 рр.) [Текст] / М. О. Врублевська // Виховна робота в школі. – 2016. – № 6. – С. 15-31.
 • Ігнатюк, Т.  Формування соціального досвіду дітей та учнівської молоді шляхом національного виховання [Текст] / Т. Ігнатюк, В. Вальченко // Рідна школа. – 2015. – № 7/8. – С. 63-67.
 • Кірішко, Л. М.  Формування національної свідомості учня засобами народознавства [Текст] / Л. М. Кірішко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 4. – С. 6-10 ; Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – № 1. – С. 2-4.
 • Людина в суспільстві // Бібік, Н. М.  Я у світі [Текст] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : 3 клас / Н. М. Бібік. – Харків : Видавнича група «Основа», 2013. – С. 92-141.
 • Людина серед людей // Бібік, Н. М.  Я у світі [Текст] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : 3 клас / Н. М. Бібік. – Харків : Видавнича група «Основа», 2013. – С. 35-91.
 • Осадчий, І.  Концепція громадянського виховання учнів у системі загальної середньої освіти України [Текст] : авторський проект / І. Осадчий // Управління освітою. – 2015. – № 7, квітень. – Вкладка.
 • Церковна, Г.  Формування в учнів початкової школи національних та духовних цінностей українського народу [Текст] / Г. Церковна // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 24-25.
 • Шиловська, О. М.  Авторська програма особистісного розвитку дитини молодшого шкільного віку «У злагоді із собою та усім світом» [Текст] / О. М. Шиловська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 61-79.