Метафора в українській мові

  • Кіс, Т. Є. Формування метафоричної парадигми у процесі еволюції базової метафори [Текст] / Т. Є. Кіс // Мовознавство. – 2000. – № 4/5. – С. 52–65.
  • Козинец, С. Б.  Словообразовательная метафора: пересечение лексической и словообразовательной систем [Текст] / С. Б. Козинец // Филологические науки. – 2007. – № 2. – С. 61–70.
  • Кравець, Л.  Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії ХХ ст. [Текст] / Л. Кравець // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 48–56.
  • Кузнецова, Н. Н. Метафора как средство из основных средств создания экспрессивности [Текст] / Н. Н. Кузнецова // Филологические науки. – 2009. – № 1. – С. 101–108.
  • Кучерук, О.  Метафоризація як засіб творчої спрямованості методів навчання мови [Текст] / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 12–15.
  • Нікітіна, Н.  І жаргонізм, і термін, і метафора… [Текст] : про лексику публічного мовлення українських політиків / Н. Нікітіна // Урок української. – 2006. – № 11/12. – С. 19–22.
  • Тимошенко, Ю. Феномен метафори: проблема давня й сьогочасна [Текст] / Ю. Тимошенко // Слово і час. – 2001. – № 5. – С. 29–37.
  • Федорова, Л.  Семантика і структура прикметникових метафор у текстах газетно-журнальної періодики [Текст] / Л. Федорова // Українська мова. – 2013. – № 4. – С. 114–123.
  • Хом’як, О. Національна модель метафоризації: лінгвістичні аспекти [Текст] / О. Хом’як // Урок української. – 2004. – № 3.– С. 15-19.