Метафора у творчості Сергія Жадана

 • Єщенко, Т. А.  Метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. … канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Т. А. Єщенко ; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.
 • Кравець, Л. В.  Семантико-граматична структура метафори  [Текст] : (на матеріалі поетичних творів М. Зерова) : автореф. дис. … канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Л. В. Кравець ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.  – Київ, 1997. – 17 с.

***

 • Битько, В.  Сергій Жадан як прозаїк [Текст] / В. Битько // Українська мова та література. – 2009. – № 17/19, травень. – С. 22–25.
 • Вознюк, Т.  Граматичні групи авторських метафор [Текст] : на прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса / Т. Вознюк // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 47–50.
 • Галета, О.  “Розстріляне Відродження”: від історії метафори до метафори історії [Текст] : [про антологію української літератури стосовно 1917–1933 рр.] / О. Галета // Слово і час. – 2012. – № 8. – С. 58–65.
 • Голобородько, Я.  Ді-джей української прози Сергій Жадан [Текст] / Я. Голобородько // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 100–106.
 • Голобородько, Я.  Література як деміфологія: новітні тенденції в українській літературі [Текст] : [Ю. Андрухович, С. Жадан, А. Бондарь] / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2006. – № 38, жовтень. – С. 18–24.
 • Голобородько, Я.  Метафорична культура “Діви Обиди” [Текст] : про поезію Ігоря Римарука – лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 11. – С. 32–37.
 • Жадан, С.  Тамплієри [Текст] : [поетична збірка] / С. Жадан. – Чернівці : Книги – ХХІ, Meridian Czernowitz, 2016. – С. 11. – Рец.: Левицький, В. Важкі сни трубадурів // Літературна Україна. – 2016. – № 45. – С. 11.
 • Жиліна, М.  Метафорика і флористика: біла акація в поезії Володимира Свідзинського “Темна” [Текст] / М. Жиліна // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 63–71.
 •       Коляденко, О.  Когнітивна метаформа як засіб об’єктивації концепту “страх” у творах М. Коцюбинського [Текст] / О. Коляденко // Українська мова. – 2009. – № 3. – С. 39–46.
 • Кравець, Л.  Життя і смерть у метафорах української поезії ХХ століття [Текст] / Л. Кравець // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 35–40.
 • Кравець, Л.  Концепт ХАТА в метафорах української поезії ХХ століття [Текст] / Л. Кравець // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 40–42.
 • Кравець, Л.  Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. [Текст] / Л. Кравець // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 32–37.
 • Кравець, Л.  Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії ХХ ст. [Текст] / Л. Кравець // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 48–56.
 • Кравець, Л. В.  Метафора в системі тропів [Текст] / Л. В. Кравець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 13. – С. 2–5.
 • Кроп, Т.  Поезія жорстка і лірична [Текст] : [про Сергія Жадана та його творчість] / Т. Кроп // Літературна Україна. – 2012. – № 18, 3 травня. – С. 13.
 • Метафоричність, що врізноманітнює сама себе [Текст] : [про Мусаковську Юлію (Мусаковську Юліяю-Ванду, Ванда Нову) – українську поетесу] / рубрику веде О. Коцарев // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – № 2 (№281/№283), (квіт. – трав. – черв.). – С. 352–353.
 • Моклиця, М.  Силует романтика на тлі постмодерну, або Метафора як поетична проблема [Текст] : [про Олександра Астаф’єва] / М. Моклиця // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 91–98.
 • Мостепан, О.  Творчість Миколи Хвильового в контексті метафори хвороби [Текст] : психологічні захворювання у прозі письменника / О. Мостепан // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 56–61.
 • Петриченко, Н.  Український пейзаж як метафоричний засіб у прозі Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка і Антонія Погорєльського [Текст] / Н. Петриченко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 30–31.
 • Петровська, Т.  Робота над поняттями “художній образ”, “метафора” на уроках літературного читання [Текст] / Т. Петровська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 16–17.
 • Сергій Жадан: “Вірші мені дорожчі, а прозу вважаю вагомішою” [Текст] / розмову вів С. Бондаренко // Літературна Україна. – 2011. – № 44, 17 листопада. – С. 7.
 • Сергій Жадан: “Жити-там,-де-тебе-не-лякає-смерть” [Текст] / розмову вів С. Бондаренко // Літературна Україна. – 2016. – № 41, 27 жовтня. – С. 7.
 • Соснова, М.  Метафора як складник відображення дійсності в романі Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” [Текст] / М. Соснова // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 39–40.
 • Харчук, Р.  Метафора Шевченка [Текст] : [самобутність поезії Т. Шевченка] / Р. Харчук // Слово і час. – 2006. – № 3. – С. 21–37.
 • Харчук, Р. Б.  Найновіша підлітково-дитяча літературна альтернатива: С. Жадан, Л. Дереш, С. Поваляєва, І. Карпа, Т. Малярчук [Текст] : лекція 8 / Р. Б. Харчук // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 7. – С. 50–64.
 • Хомик, Т.  Пейзажні метафори в поезії Івана Франка [Текст] / Т. Хомик // Мандрівець. – 2008. – № 1. – С. 60–70.