Медіаграмотність: аспекти формування

 1. Білик, О.  Підтримка і розвиток медіаграмотності в умовах швидкоплинного інформаційного середовища: колонка каталогізатора [Текст] : зарубіжний досвід / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2022. – № 1. – С. 21–25.
 2. Бойко, В. А.  Крок до медіаграмотності через медіаконтенти на художні твори зарубіжної літератури [Текст] / В. А. Бойко // Управління школою. – 2020. – № 13/15. – С. 30–34.
 3. Волошко, Г. В.  Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів [Текст] / Г. В. Волошко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 3–12.
 4. Дворнік, А.  Формування основ медіаграмотності в початковій школі [Текст] / А. Дворнік // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 126–129.
 5. Жорнова, О.  Якість вищої освіти України та медіаграмотність науково-педагогічної спільноти: виклики без відгуків [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 38–44.
 6. Коваленко, Н.  Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворювальна дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті [Текст] / Н. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 261–271.
 7. Кравченко, О. Ю.  Особливості впровадження медіаграмотності у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів [Текст] / О. Ю. Кравченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 67–69.
 8. Литовченко, А.  Елементи медіаграмотності під час вивчення художніх творів [Текст] : авторська розробка майстер-класу : 9 клас / А. Литовченко // Всесвітня література в школах України. – 2022. – № 2/3. – С. 55–56.
 9. Могиліна, М. А.  Шляхи формування медіаграмотності учнів старшої школи [Текст] / М. А. Могиліна // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 95–100.
 10. Огієнко, Д.  Курси медіаграмотності для студентів [Текст] : (на прикладі закладів освіти США) / Д. Огієнко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 245–249.
 11. Приходькіна, Н.  Методи розвитку медіаграмотності майбутніх педагогів [Текст] / Н. Приходькіна // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 93–96.
 12. Рябко, Т.  Медіаграмотність: аналіз ключових понять [Текст] / Т. Рябко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 186–188.
 13. Свєтлов, Т. В.  Формування медіаграмотності в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлов // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 11–24.
 14. Терепещий, С.  Наукові підходи до медіаграмотності освітян [Текст] / С. Терепещий, А. Костенко, О. Богомаз // Вища освіта України. – 2021. – № 2. – С. 53–59.
 15. Шурхно, Н.  Формування інфомедійної грамотності на уроках української мови в основній школі з використанням інтерактивних методів [Текст] / Н. Шурхно // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 1. – С. 4–6.
 16. Що таке медіаграмотність? [Текст] : 6 запитань і відповідей про медіаполе й інформаційний простір / матеріал підготували: О. Просіна, О. Карауш, Н. Литвинчук // Управління освітою. – 2020. – № 3, березень. – С. 62–65.