Меценатська та благодійна діяльність на Сумщині

Алчевський Олексій Кирилович (1835–1901, меценат, благодійник, промисловець, банкір, громадський діяч, уродженець Сумщини) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 10–13.

Бугрим, Н. М.  Меценатська діяльність в історії Лебединського повітового училища [Текст] : за результами конкурсу студентських наукових робіт 2007 р. / Н. М. Бугрим // Збірник наукових праць : у 3-х частинах. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 1 : Педагогіка та методика навчання та виховання : за результ. конкурсу студентських наукових робіт 2007 р. – С. 136–139.

Вертіль, О.  Прародичка відомого мецената відвідала Тростянець [Текст] : [громадянка Німеччини Сібілла Страк-Зіммерманн – онука відомого цукрозаводчика і мецената Леопольда Кеніга, який зробив вагомий внесок у становлення і розвиток слобожанського міста Тростянець, у цукрове виробництво та будівництво залізниці] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 151, 15 серпня. – С. 16.

Деревянко, І.  Харитоненки: підприємці і меценати [Текст] / І. Деревянко // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 40–41.

Любич, С. В.  Життєвий шлях та меценатська діяльність І. Г. Харитоненка (1822–1891 рр.) [Текст] / С. В. Любич // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 114–117.

Любич, С. В.  Підприємницька та благодійна діяльність мецената і цукрозаводчика – І. Г. Харитоненка (1821–1891) [Текст] / С. В. Любич // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27 квітня 2017 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 76–79.

Меценаты, которых мы знаем [Текст] : [В. Чепик, Р. Громов, А. Салманов, Ю. Осипенко, В. Заец, Р. Галаев, Н. Клочко, В. Лаврик, А. Лысенко, О. Медуница, С. Науменко] // Панорама. – 2016. – № 48, 23-30 ноября. – С. А 8.

Рожкова, Л. І.  Благодійна допомога біженцям у роки Першої світової війни [Текст] : (на матеріалах Сумщини) / Л. І. Рожкова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 123–127.

Самотуга, Ю. С.  Благодійна діяльність Миколи Терещенка [Текст] / Ю. С. Самотуга // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (6). – С. 86–89.

Самотуга, Ю. С.  Меценатська діяльність Миколи Терещенка [Текст] / Ю. С. Самотуга // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 98–100.

Санич, Г.  Благодійники голодомору [Текст] : вони рятували людям життя, а їх за це відправляли до Сибіру : [голодомор на Сумщині] / Г. Санич // Панорама. – 2013. – № 48, 27 ноября-4 декабря. – С. А 21.

Чернов, В.  Ювілей та відзнака за меценатську допомогу [Текст] : [Тростянець відзначив 360-річчя; привітали меценатів] / В. Чернов // Голос України. – 2020. – № 168, 15 вересня. – С. 7.