Математична компетентність:початкова та середня ланки

Бевз, В.  Застосовуємо набуті компетентності до розв’язування практичних задач [Текст] / В. Бевз // Математика в рідній школі. – 2016. – № 11. – С. 31–34.

Білоконь, Л.  Компетентнісний підхід до навчання математики [Текст] : (задачі для учнів 7–9 класів) / Л. Білоконь // Математика в рідній школі. – 2018. – № 3. – С. 22–29.

Бондар, С. М.  Формування ключових компетентностей на уроках математики [Текст] / С. М. Бондар // Математика в школах України. – 2019. – № 7/9. – С. 4–5.

Гаврилюк, А.  Прості задачі як засіб формування математичної компетенції в початковій школі [Текст] / А. Гаврилюк // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 17–19.

Задорожня, Т.  Прикладні задачі як засіб формування схоластичних компетентностей учнів старших класів [Текст] / Т. Задорожня, Ю. Красюк // Математика в школі. – 2009. – № 11. – С. 17–20.

Зіненко, К. І.  Математична компетентність учня, підходи до визначення [Текст] / К. І. Зіненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Вип. 3. – С. 29–36.

Онопрієнко, О.  Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів [Текст] / О. Онопрієнко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 23–26.

Петров, В. А.  Задачи на проверку математической компетентности [Текст] / В. А. Петров // Математика в школе. – 2012. – № 5. – С. 18–22.

Шостак, Л.  Формування уміння розв’язувати сюжетні задачі як логічний складник математичної компетентності [Текст] / Л. Шостак // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 27–32.